Pazartesi 11 Zilhicce 1445 - 17 Haziran 2024
Türkçe

1 Nisan Şakası

Soru

Kâfir ülkelerde miladi Nisan ayının ilk günü bazı insanlar arasında yaygın hâle gelmekte, bazı müslümanlar da bu konuda onları taklit etmekte ve bu günde yalanı câiz görmektedirler...
Sayın hocam, siz bu inancı ve bu taklidi nasıl görüyorsunuz?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Yalan, her vakitte tartışmasız haramdır. Kâfirleri taklit etmek, bu ve başka konularda onlara benzemeye çalışmak, asla câiz değildir.

Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. [ رواه أبو داود وأحمد ] 

"Kim, bir topluluğa (kavme) benzerse (onların giyindiği gibi giyinirse, gittiği yolda giderse ve onların işlediği fiilleri işlerse, günah ve sevap bakımından) o da onlardandır."

 İmam Ahmed; hadis no: 2/50. Ebu Davud; hadis no: 4/314. İbn-i Teymiyye, "İktidâu's-Sıratı'l-Mustakîm"; c: 1, s: 279'da hadisinin senedinin ceyyid-iyi olduğunu söylemiştir.Suyutî de "el-Câmiu's-Sağîr"; hadis no: 5893'de hadisin hasen olduğunu belirtmiştir. 

Kaynak: Değerli âlim Prof. Dr. Salih el-Fevzan'ın "eş-Şekâik" dergisi, Safer ayı, 32. sayısında yayınlanan fetvasından alınmıştır