Pazartesi 16 Muharrem 1446 - 22 Temmuz 2024
Türkçe

Öğle namazının farzından önce kılınan sünnet, iki rekât mıdır yoksa dört rekât mıdır?

10889

Yayınlama tarihi : 30-01-2013

Gösterimler : 21244

Soru

Öğle namazının farzından önce kılınan sünnet, bir rekât mıdır, yoksa iki rekât mıdır? Bu konuda âlimler arasında ihtilaf var mıdır?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

(Soruyu soran kardeşim!) Öncelikle senin, şunu kastetmen gerekir: Öğle namazının farzından önce kılınan namaz, bir selâmlı mı, yoksa iki selâmlı mıdır? Çünkü bir rekât, tek rekâtlı bir namazdır ki akşam ve vitir namazından başka tek rekâtlı hiç bir namaz yoktur.

Sorunuzun cevabına gelince, bazı hadislerde öğle namazının ilk sünnetinin bir selâmlı (yani iki rekât) olduğu şeklinde gelmiştir.

Tıpkı Buhârî ve Müslim'in sahihlerinde İbn-i Ömer'den -Allah ondan ve babasından râzı olsun- gelen hadiste olduğu gibi...

Bazı hadislerde ise, iki selâmlı (yani dört rekâtlı) olduğu şeklindedir.

Tıpkı Müslim'in sahihinde Âişe'den -Allah ondan râzı olsun- gelen hadiste olduğu gibi.

Kişi, iki rekât ile dört rekât kılmak arasında muhayyerdir (hürdür). Fakat bazı ilim ehli, eğer evinde kılacaksa, dört rekât kılması ve bu dört rekâtı da iki selâmda (ikişer rekât olarak), eğer mescitte kılacaksa, bir selâmda (iki rekât olarak) kılmasının daha evlâ olduğunu belirtmiştir.

Kaynak: Şeyh Sa’d el Hamid