Cumartesi 22 Rebiüs-Sani 1443 - 27 Kasım 2021
Türkçe

Terviye günü Arafat'tan ihrama giren temettu' hacısı

109170

Yayınlama tarihi : 21-09-2013

Gösterimler : 2430

Soru

Terviye günü Arafat'tan ihrama giren temettu' hacısına bir şey gerekir mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Bu kimseye bir şey gerekmez. Çünkü hac için "Harem" bölgesinden ihrama girmek câiz olduğu gibi, "Hill"den (Harem dışından) girmek de câizdir."

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi