Salı 21 Cemaziyel-Evvel 1445 - 5 Aralık 2023
Türkçe

Terviye günü Arafat'tan ihrama giren temettu' hacısı

109170

Yayınlama tarihi : 21-09-2013

Gösterimler : 3005

Soru

Terviye günü Arafat'tan ihrama giren temettu' hacısına bir şey gerekir mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Bu kimseye bir şey gerekmez. Çünkü hac için "Harem" bölgesinden ihrama girmek câiz olduğu gibi, "Hill"den (Harem dışından) girmek de câizdir."

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi