Cumartesi 18 Cemaziyel-Evvel 1445 - 2 Aralık 2023
Türkçe

Hac ve umrede dille niyet etmek meşrû kılınmamıştır

Soru

Bir hacı, (umre veya hacca niyet ederken):
"Lebbeyke umraten" veya "Lebbeyke haccen" derse, bu, dille niyet etmek sayılır mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bir kimse ihrama girerken:

"Lebbeyke haccen" "Lebbeyke umraten" derse, bu, niyetin başlangıcı anlamında değildir. Çünkü bu kimse, daha önce niyet etmiştir. Bu sebeple (ihrama girerken):

- Allahım! Umre yapmak istiyorum veya Allahım! Hac yapmak istiyorum, dememiz meşrû değildir. Aksine kalbinle niyet eder ve dilinle de telbiye getirirsin (yani Lebbeyke haccen veya Lebbeyke umraten, dersin). Hac ve umrenin dışındaki ibâdetlerde dille niyet etmek, meşrû olmayan bir davranıştır. Bundan dolayı bir kimsenin abdest almak istediği zaman:

- Allahım! Ben abdest almak istiyorum, Allahım! Ben, abdest almaya niyet ettim, sünnet değildir.

Yine, namaz kılmak istediği zaman:

- Allahım! Ben, namaz kılmak istiyorum, Allahım! Ben, namaz kılmaya niyet ettim, demesi, sünnet değildir.

Bunların hiçbirisi, meşrû değildir. Yolların en hayırlısı, Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in yoludur."

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi