Perşembe 12 Şaban 1445 - 22 Şubat 2024
Türkçe

Temettu' hacısının, haccın sa'yını, Arafat ve Müzdelife'den önceye alması câiz değildir

109182

Yayınlama tarihi : 23-10-2012

Gösterimler : 3658

Soru

Temettu' hacısı olan bir adam, umreyi edâ ettikten sonra Cidde'ye gitti. Zilhicce'nin 8. günü (ihramlı olarak) Mekke'ye geldikten sonra, bayramın birinci günü üzerindeki haccın sa'yını kendisinden düşürmek için tavaf ve sa'y yapan kimseden haccın sa'yı düşer mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

"Bilindiği üzere Temettu' hacısı, tavaf ve sa'yını yaptıktan ve saçlarını kısaltmak sûretiyle tıraş olduktan sonra umresini bitirip ihramdan çıkar. Zilhicce'nin 8. günü olunca hac için ihrama girerek Mina'ya gider. Mina'ya çıkmadan önce sa'y ederse, bunun hiçbir faydası olmaz. Çünkü haccın sa'yını, Arafat veya Müzdelife vakfesinden önceye almak câiz değildir. Ancak bir kimsenin, Kıran veya İfrad hacısı olup da Kudûm tavafından sonra sa'y yapması bunun dışındadır.

Vaktinden önce sa'y yapan bu kimsenin, âilesi yanında ise, âilesinden uzak durması gerekir. Ayrıca Mekke'ye gitmesi ve yeniden sa'y yapması gerekir. Çünkü sa'yı, vaktinin dışında bir zamanda yapmıştır. Bu durumda olan kimse için en fazîletli olan; mikat yerine vardığında umre için ihrama girmesi, tavaf ve sa'yını yaptıktan ve saçlarını kısaltmak sûretiyle tıraş olduktan sonra haccın sayını yerine getirmesidir."

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi