Cumartesi 16 Zilhicce 1445 - 22 Haziran 2024
Türkçe

Tavafta hangi dualar okunur

Soru

Tavafta hangi dualar okunur?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’den tavaf esnasında okunması gereken dua ve zikirler rivayet edilmemiştir. Sadece Rukn el Yemani ile Hacerulesved arasında “Rabbimiz! Bize hem dünyada hem de ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru!” (Bakara/201) duası okunduğuna dair rivayet mevcuttur. (Ahmet el Musned 3/411, İbn Hibban sahih demiştir. 9/134, Hakim 1/625)

Ayrıca her Hacerulesved’in hizasına geldiğinde tekbir getirilir. (Buhari 4987)

Fakat bunun dışında tavaf boyunca kişi istediği zikri ve duayı yapabildiği gibi Kur’an da okuyabilir.

İbn Kudame el Muğni 3/187’de şöyle dedi:

Tavafta dua etmek ve bolca zikir yapmak mustehaptır, şüphesiz zikir ve dua her durumda da mustehaptır. Böyle bir ibadet halinde mustehap olması daha evladır. Zikir yapmak, Kur’an okumak, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak gibi gerekli durumlar haricinde konuşmayı bırakması da mustehaptır.

İbn Teymiye, Mecmu el Fetava 26/122’de şöyle dedi:

Tavafta Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in emriyle, sözüyle veya öğretimiyle herhangi bir zikir rivayet edilmemiştir. Meşru olan dualarla dua edilir. Altın oluk/mizab altında belirli bir duanın olmasındaki iddianın aslı yoktur. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem iki rükün arasında şu duayı okurdu: “Rabbimiz! Bize hem dünyada hem de ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru!” (Bakara/201) hatta diğer dualarını da bu duayla sonuçlandırırdı. İmamların ittifakıyla tavaf için belirli bir zikir yoktur.

Şeyh İbn Useymin Rahimehullah şöyle dedi: “Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’den rivayet edildiğine göre her Hacerulesved’e geldiğinde tekbir getirir ve Yemani rüknü ile Hacerulesved arasında şöyle dua ederdi:  “Rabbimiz! Bize hem dünyada hem de ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru!” (Bakara/201) 

Her tur için farklı bir dua rivayet edilmemiştir.

Bunun üzerine tavafta bulunan kimse dünya ve ahiret hayırlardından dilediği şekilde dua eder, ayrıca Subhanallah, Elhemdulillah, Lailehaillallah, Allah’u ekber gibi meşru zikirler yapabildiği gibi Kur’an da okuyabilir. (Mecmu Fetava 24/327)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi