Salı 17 Şaban 1445 - 27 Şubat 2024
Türkçe

Bir kimsenin, cemreleri taşlaması için birisini vekil tayin etmesi ve ardından da memleketine gitmek üzere yola çıkması mümkün müdür?

Soru

Hacının, kendisinin yerine cemreleri taşlaması için bayramın birinci veya ikinci günü birisini vekil tayin etmesi ve ardından da memleketine dönmesi câiz midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

"Allah Subhânehu ve Teâlâ, kitabı Kur'an-ı Kerim'de hac ve umreyi tamamlamayı emrederek şöyle buyurmuştur:

وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِِ... [ سورة البقرة من الآية: 196 ]

"Hac ve umreyi tam olarak Allah için yapın..." (Bakara Sûresi: 196)

Hac ve umrenin tamam olması, ancak bu ikisini Allah Teâlâ'ya hâlis kılmak ve Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sünnetine göre edâ etmekle mümkün olur. Hac veya umre için ihrama giren bir müslümanın, hac ve umrenin amellerinden birisini ihlal etmesi veya hac ve umreyi eksilten bir yasak bir ameli işlemesi câiz değildir.

Her kim, Teşrik günlerinin hepsinde veya birisinde cemrelere taşları atması için birisini vekil tayin eder ve kendisi de bayramın birinci günü Mekke'den ayrılırsa, Allah Teâlâ'nın hükümlerinden birisini hafife alan hatalı kimse durumunda olur. Her kim de yolculuğa çıkmak için acele edip Teşrik günlerinden onbirinci veya onikinci günde cemrelere taşları atması için birisini vekil tayin eder de Vedâ tavafını yaparsa, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sünnetine, hac menâsikinin edâsı ve amellerinin sıralaması hakkındaki emrine aykırı hareket etmiş olur.

Buna göre bu kimsenin bu davranışından dolayı tevbe ve istiğfarda bulunması gerekir.Bu davranışından dolayı Mina'da gecelemeyi terk ettiğinden dolayı bir cezâ kurbanı, vekil tayin edip cemreleri taşlamayıp gittiği için ikinci bir cezâ kurbanı ve yolculuğa çıkmadan tavaf etmiş olsa bile Vedâ tavafını vaktinden başka bir vakitte yaptığından dolayı üçüncü bir cezâ kurbanı kesmesi gerekir. Çünkü Vedâ tavafı, cemreleri taşlamayı bitirdikten sonra olmalıdır.

Başarı, Allah Teâlâ'dandır.

Allah Teâlâ, Peygamberimiz Muhammed'e, O'nun âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin." (İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi. Başkan: Abdulaziz b. Abdullah b. Baz. Üye: Abdullah b. Ğdeyyân. Üye: Abdullah b. Kuûd)

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi