Salı 10 Muharrem 1446 - 16 Temmuz 2024
Türkçe

Başkasının adına hac yapacak kimsenin (vekilin), adına hac yapacağı kimsenin (müvekkilin) bulunduğu yerden mi ihrama girmesi gerekir?  

Soru

Yemen'den bir kadın, vefatından önce vârislerine, kendisinin özel malından hac yapılmasını vasiyet etti.
- Cidde halkından olan birisinin bu kadının adına hac yapması câiz midir?
- Cidde halkından olan bu kimse, (hac için) Cidde'deki evinden mi ihrama girmelidir?
- Yoksa Yemen halkının sahildeki mikat yeri olan Yelemlem'e gidip oradan mı ihrama girmelidir?
- Ya da bu kadının adına hac yapacak olan kimsenin Yemen halkından mı olması gerekir? Yani hac için Yemen'den mi yola çıkması gerekir?
- Vekil hac yapacak bu kimsenin, vasiyetin sahibi bu kadının beldesinden olması gerekir mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Başkasının adına hac yapacak olan kimsenin (vekilin), adına hac yapacağı kimsenin (müvekkilin) beldesinden olması gerekmez. Müvekkilin mikat yerinden ihrama girmesi de gerekmez. Aksine vekil, kendi mikat yerinden ihrama girmelidir.

Cidde halkından olan birisinin, Yemen halkından olan bu kadının adına hac yapmasında ve (hac için) Cidde'den ihrama girmesinde bir sakınca yoktur.

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimi Komitesi'ne, Afrika halkından birisinin, annesinin yerine hac yapması için birisini görevlendirmek istemesi hakkında sorulmuş, bunun üzerine komite şöyle cevap vermiştir:

"Adı geçen şahsın, vefat etmiş veya yaşlılık ya da iyileşme ümidi olmayan bir hastalıktan dolayı kendisi hac yapamayacak durumda olan annesinin yerine hac yapması için Mekke'de veya başka bir yerde ikâmet eden, güvenilir birisini görevlendirmesi (vekil tayin etmesi) câizdir.

Başarı Allah Teâlâ'dandır.

Allah Teâlâ, Peygamberimiz Muhammed'e, O'nun âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin." (İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimi Komitesi)

Abdulaziz b. Abdullah b. Baz (başkan), Abdurrezzak Afîfî (üye), Abdullah b. Ğudeyyân (üye).

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi