Pazartesi 11 Zilhicce 1445 - 17 Haziran 2024
Türkçe

Riyad'da çalışan ve (Mekke'ye bağlı) Halîs ilçesinde evi olan kimse nereden ihrama girmelidir?

111778

Yayınlama tarihi : 04-04-2011

Gösterimler : 8284

Soru

Ben, bu yıl Allah'ın izniyle hac yapmaya niyet ettim. Benim sorum: Ben nereden ihrama girebilirim? Zirâ ben, Riyad'da çalışıyorum.Ben ve eşim, Riyad'da kiralık bir dâirede oturuyoruz. Hac tatili ve Ramazan bayramı tatili gibi tatillerde devamlı kendi bölgemiz olan batı bölgesinde Mekke'ye yakın mesafedeki Halîs'e gidiyor ve oradaki evimde oturuyorum. Şimdi ben Halîs'ten ihrama girebilir miyim? Çünkü herhangi bir mikat yerinden ihrama girmem gerektiğine dâir bir emir yoktur. Ya da hangi mikat yerinden ihrama girmeliyim?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Her kimin, birisi mikat sınırları dışında, birisi de mikat sınırları içerisinde olmak üzere iki evi varsa, hac veya umre menâsikini edâ etmek için Mekke'ye gitmek isterse, dilediği yakın veya uzak evinden ihrama girebilir. Fakat evlâ ve efdal olan, uzak olan evinden ihrama girmesidir.

İbn-i Kudâme -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Temettu' hacısının (ikâmet ettiği) birisi uzak, diğeri ise yakın olmak üzere iki köyü varsa, yakın olan köyden ihrama girebilir.

Kadı İyad bu konuda şöyle demiştir:

"Yakın olan köy, daha çok ikâmet ettiği köy hükmündedir." (el-Muğnî; c: 3, s: 246).

Kadı İyad'ın tercih ettiği bu görüş, Şâfiî mezhebinin de görüşüdür.

"Tuhfetu'l-Muhtâc" (c: 4, s: 151) kitabının yazarı şöyle demiştir:

"Harem'e yakın ve uzak olmak üzere iki meskeni olan kimsenin, daha çok ikâmet ettiği meskenine itibar edilir."

Değerli âlim Abdulaziz b. Baz'a -Allah ona rahmet etsin-:

"Ben, doğu bölgesinde okuyan bir öğrenciyim ve âilem Cidde'de ikâmet etmektedir. Hac yapmak istiyorum. Nereden ihrama girmeliyim?

Karnu'l-Menâzil'den mi, yoksa Cidde'de bulunan evimden mi ihrama girmeliyim?"

Diye soran kimseye şöyle cevap vermiştir:

"Sen, mikat sınırları içerisinde bulunan Cidde'de ikâmet edenlerden olduğun için muhayyersin.Fakat mikat sınırları dışından geldiğin için Karnu'l-Menâzil'den ihrama girmen, senin için daha efdal ve evlâdır.Böylelikle sen, daha kâmil ve ihtiyatlı olanı yapmış olursun. Eğer âilene gittikten sonra oradan ihrama girersen, bunda bir sakınca yoktur." (Abdulaziz b. Baz; "Mecmû'u Fetâvâ İbn-i Baz"; c: 17, s: 54).

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi