Pazar 8 Muharrem 1446 - 14 Temmuz 2024
Türkçe

Bir Kişi Bir Kadını Nikahladı Sonra Onunla Zifafa Girmeden Önce Onu Boşadı

Soru

Bir genç, bir kızla nikahladı sonra onunla ilişkiye girmeden önce onu boşadı. Bu genç mihrin tamamını ödemişti. Kendisi, aynı nikah kapsamında, bir de bundan başka, belirli bir süre sonra ödenecek belirli bir meblağı da üstlendi. Bunun hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bir erkek bir kadını nikâhlayıp sonra ilişkiye girmeden önce onu boşarsa; kadına ödediği mehrin yarısı vermekle yükümlü olduğu gibi mehr-i müeccel/ sonra ödenecek mehrin de yarısını vermekle yükümlüdür.  Nitekim Allah teala şöyle buyurur: “Kendilerine mehir tayin ederek evlendiğiniz kadınları, temas etmeden boşarsanız, tayin ettiğiniz mehrin yarısı onların hakkıdır. Ancak kadınların vazgeçmesi veya nikâh bağı elinde bulunanın (velinin) vazgeçmesi hali müstesna…”  (Bakara, 237) Bunun neticesinde erkek, kadınla gerdeğe girmeden onu boşadıysa, erkeğin mehrin adını koyup belirlediği durumda, ister kadın mihri teslim almış olsun isterse teslim almamış olsun, mihrin yarısın verir. İki taraftan birinin diğerine kendi hakkını bağışladığı zaman da bunu yapmalarında bir mahzur olmaz.” (Şeyh Salih bin Fevzan el-Fevzan, Fetevâ el-Mer’etu’l-Müslime, 2/738, Eşref İbn Abdulmaksud derlemiştir)

Allah en iyisini bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi