Salı 12 Zilhicce 1445 - 18 Haziran 2024
Türkçe

Hayırlı Bir Evlat İçin Hamile Olan Annenin, Belirli Bir Sureyi Okuması

Soru

Hamile olup çocuğum salih bir evlat olması için dua ederim. Doğumun kolay geçmesi için düzenli olarak her gün Meryem suresi, çocuğun güzel olması için Yusuf suresi okunmasına dair tavsiyeler duydum. Bu konuda hadis var mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Şeriatta hamile kadının belirli bir sureyi okuyup bunun sonucunda çocuğun akıllı veya güzel doğacağına dair bir husus bulamadık. Bunu kanıtsız iddia eden kişi, aşırıya kaçmış ve bilmediği bir konuda söz söylemiştir.

Bazı forumlarda öğrencilerin öne sürdükleri bir takım deneylere itimat etmemek gerekir. Çünkü bilimsel çalışmalar; metodolojik olmadıkça, geniş örneklemler içermedikçe, kademeli aşamalardaki istatistiklere dayanmadıkça, nedenleri ve etkileri belirleyen ölçümler belirlenmedikçe; dikkate alınmaz. Bu husus; genel sözlerle ve daha çok yanılsamaya yakın sonuçlara değil, uzun yıllar gerektiren bir meseledir. Hali hazır durumda sonuçlar doğru mu yanlış mı bilinmez.                                                                               

Şüphesiz Kur’an-ı Kerim’in tümü; hayır, bereket ve sevaptır. Ancak kendimize veya çocuklarımıza her istediğimizi Kur’an’a nisbet edemeyiz. Yüce Allah şöyle buyurdu: “O, sizi rahimlerde, dilediği gibi şekillendirendir. O’ndan başka ilâh yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Âli imran/6)

Kurtubi Rahimehullah şöyle dedi: “Yani; güzellik çirkinlik, beyazlık siyahlık,  uzunluk kısalık, sağlamlık kusurluluk vb. durumları O istediği gibi yaratır.” (el Cami’ li Ehkam el Kur’an 1/927)

Bununla birlikte hamile kadın, Kur’an-ı okuması veya dinlemesinde sakınca yoktur. Zira bilimsel araştırmalara göre bebek anne rahminde dış seslerden etkilenmektedir. Şayet ses Kur’an sesi ise bebeğe hayır ve bereket olması umulur. Ama meydana gelecek yararı sınırlandırmak veya belirlemek mümkün değil. 

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi