Salı 20 Zilkade 1445 - 28 Mayıs 2024
Türkçe

Israrla büyük günah işleyenlerin ölümden sonra ki varış yerleri

Soru

Yüce Allah şöyle buyurdu: “Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzer değnek vurun.” (Nur/2) “Namuslu kadınlara zina isnat edip sonra da dört şahit getiremeyenlere seksen değnek vurun.” (Nur/4) “Yaptıklarına bir karşılık ve Allah’tan caydırıcı bir müeyyide olmak üzere hırsız erkek ile hırsız kadının ellerini kesin. Allah, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Maide/38)

Yukarıda ki Ayetlerde geçen büyük günahları işleyenlere, dünyada gerekli cezaları verecek bir makam olmadığı takdirde tövbe etmeden öldüklerinde kıyamet gününde durumları ne olacak?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Ehli Sünnet ve Cemaat akidesine göre: Müslümanlardan her kim zina, hırsızlık ve namuslu kadınlara iftira gibi günah işleyip tövbe etmezse yüce Allah’ın dilemesine kalmıştır. İster affeder isterse azaba maruz bırakır. Ancak imanı olduğu için sonunda cennete girecektir. Yüce Allah şöyle buyurdu: “Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan (günah)ları ise dilediği kimseler için bağışlar..” (Nisa/48)

Ayrıca sahih ve mütevatir hadislerin açıkladığı gibi günahkar tevhid ehli, eninde sonunda ateşten çıkarılacaktır. Ubade bin Samit radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: Bir gün Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in yanında bulunurken şöyle dedi: “ Allah’a hiç bir ortak koşmayacağınıza, zina yapmayacağınıza, hırsızlık yapmayacağınıza dair bana beyat/söz verir misiniz?... Her kim sözünü tutarsa onun mükafaatı Allah verecektir. Her kim bu tür günahları işler ve dünyada cezasını görürse onun günahına kefaret olur. Şayet günah işleyip Allah onu örterse onun durumu Allah’a kalmıştır. Ister onu azaplandırır ister onu affeder.”

Daimi Fetva Kurulu (Şeyh Abdulaziz bin Baz, Şeyh Abdurrazzak Afifi, Şeyh Abdullah Ğadyan, Şeyh Abdullah bin Kaud” 1/728)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi