Çarşamba 4 Rebiüs-Sani 1440 - 12 Aralık 2018
Türkçe

Akide

Bir Müslüman'ın imanın rükünleri olan altı esas ve diğer gaybi konular hakkında inanması gereken bilgileri sunulmaktadır. Ayırca bu inanca ters düşen konulardan sakındırılmaktadır.

görüş bildirimi