Cumartesi 11 Cemaziyes-Sani 1440 - 16 Şubat 2019
Türkçe

Akide

Bir Müslüman'ın imanın rükünleri olan altı esas ve diğer gaybi konular hakkında inanması gereken bilgileri sunulmaktadır. Ayırca bu inanca ters düşen konulardan sakındırılmaktadır.

görüş bildirimi