Cumartesi 16 Zilhicce 1445 - 22 Haziran 2024
Türkçe

Altı günlük Şevval orucunu Zikâde ayında kaza etmenin hükmü

Soru

Bir kimse, altı günlük Şevval orucunu Zilkâde ayında tutarsa, bu altı günlük oruca has olan sevabı elde edebilir mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bir kimse, hastalık, âdet kanının gelmesi veya loğusa olması gibi bir özür sebebiyle orucunun kazasını veya altı günlük Şevval orucunu tutamayıp ertelemişse, bu oruca has olan sevabı elde etmesinde hiçbir şüphe yoktur.Nitekim İslâm âlimleri böyle belirtmişlerdir.

Fakat bir kimsenin hiçbir özürü olmadan orucunu tutmayıp Zilkâde veya başka bir aya ertelemişse, hadisin zâhiri, bu kimsenin altı günlük oruca has olan sevabı elde edemeyeceğine delâlet eder ve mutlak oruç olarak kalır (herhangi bir nâfile oruç hükmünde olur)." (Şeyh Abdurrahman b. Nasır es-Sa'dî -Allah ona rahmet etsin-)

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi