Salı 17 Şaban 1445 - 27 Şubat 2024
Türkçe

ZİNA YAPMA DÜŞÜNCESİNE KARŞI GELMEK

Soru

Müslüman bir kadın zina yapmak düşüncesinde kendini buluyorsa ne yapmalıdır?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bütün Övgüler Allah'adır.

Zina yapma düşüncesinde iki tablo vardır:

Birincisi: Kişide karar kılmayan soyut hatıra gelen düşüncelerdir. İnsan bu durumlarla suçlanmaz. Ancak bunlardan kurtulması gerekir ki bundan sonraki bir aşamaya kişiyi sürüklemesin.

İkincisi: Bunu yapmaya kurgulanmış ve niyet etmiş bir düşüncedir ki kişi bu durumu şu hallerle tedavi etmelidir:

1- Ciddi anlamda evliliği düşünmelidir. Çünkü her Müslüman erkek ve kadını koruyan şer'i ve fıtri bir durumdur.

2- Evlenemiyorsa oruç tutmalıdır.

3- Müslüman erkek ve kadını Kur'an tilaveti, nafile namazlar, kendisi ile Allah arasındaki yapacağı ibadetler ile imanlarını güçlendirmeye özen göstermelidir.

4- Salih arkadaşları edinmeye özen göstermek

5- Şehveti kabartacak her işten uzaklaşmaktır. Bunun en belirgini harama bakmaktır.

6- Dünya ve ahrette zinanın sonuçlarını düşünmek, kötü izlerinin sahibinin o anda bulduğu acele lezzet ile kıyaslanmayacağını bilmek.

Kaynak: Şeyh Muhammed ed-Duveyş