Pazartesi 27 Cemaziyel-Evvel 1445 - 11 Aralık 2023
Türkçe

Çocukların mescide gelmelerine engel olunur mu?

Soru

Ortalığı dağıttıkları ve çok gürültü çıkardıkları için çocukların Terâvih namazında anneleriyle birlikte mescide gelmelerine engel olunmalı mıdır?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bu soruyu değerli âlim Abdulaziz b. Baz'a -Allah ona rahmet etsin- sorduğumda bana şöyle cevap verdi:

"Hadislerde geldiği üzere, çocukların bırakılmaları (mescide gelmelerine engel olunmaması) gerekir.

Nitekim Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

"Öncekilere yeten şey, sonrakilere de yeter."

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: Abdulaziz b. Baz -Allah ona rahmet etsin