Salı 22 Rebiül-Evvel 1441 - 19 Kasım 2019
Türkçe

Çocukların mescide gelmelerine engel olunur mu?

Soru

Ortalığı dağıttıkları ve çok gürültü çıkardıkları için çocukların Terâvih namazında anneleriyle birlikte mescide gelmelerine engel olunmalı mıdır?

Cevap metni

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Bu soruyu değerli âlim Abdulaziz b. Baz'a -Allah ona rahmet etsin- sorduğumda bana şöyle cevap verdi:

"Hadislerde geldiği üzere, çocukların bırakılmaları (mescide gelmelerine engel olunmaması) gerekir.

Nitekim Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

"Öncekilere yeten şey, sonrakilere de yeter."

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: Abdulaziz b. Baz -Allah ona rahmet etsin

görüş bildirimi