Perşembe 19 Şaban 1445 - 29 Şubat 2024
Türkçe

“Adnan ve Lina” adlı çizgi film üzerine bazı notlar. Onda yahudi inançlarına işaretler var mı?

116126

Yayınlama tarihi : 05-12-2011

Gösterimler : 9381

Soru

Bugün insanlar meclislerinde oturumlarında “Adnan ve Lina” adlı diziyi konuşuyor. Bazıları şunu diyor: Bu deccali, Yahudileri ve Filistin’i tasvir etmektedir. Bu tasvir doğru mudur?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Çoğu çocuk programlarında ve dizilerinde dini vurguların varlığını inkâr etmiyoruz. Aynı durum büyüklerin dizleri ve programlarında bulunmaktadır. Başkalarından daha çok Japon çizgi filmlerinde budizm’in izleri vardır.Amerikan çizgi filmlerinde ise Hıristiyanlığın ve Yahudiliğin izleri ortaya çıkar. Özellikle Walt Disney meşhur şirketin yaptıklarında bunu görürüz. Bunun her yaptığı film için olması şart değildir. Çünkü bu kimselerin çokları mütedeyyin insanlar değildir. Hedefleri ticari kazançtır. Eğer onlar dünyada dini mesajı taşımak ve pazarlamak isteseler de bunu yapamazlar.

Bazı insanların bu çizgi dizi film hakkında Yahudi dininin mesajlarını içeren yazıları okuduk. Onda Araplara, Müslümanlara, Filistin’e, Mesih Deccal’e işaretler vardır.

Az önce söylenenlerden bu çizgi dizinin hiçbir alakası olmadığı ortaya çıktı. Aslında bazı vurguları içermektedir: Bu da çok uzak bir vurgudur. Direkt veya dolaylı bir vurgu değildir.

Buna delalet eden şu durumlardır:

1-Bu çizgi dizinin aslı “el-Meddul-Muzhil” veya “el-Feyadanul-mudhiş” adlı romandır. İngilizce “The İncredible Tide” yazarı ise “Alexsander Key”dir, bu romanı kaleme ele aldığında on dokuz yaşında idi. Bunun gibi birinin romanı sürecinde dini bir mesajı nasıl verebilir. Kendisinin Yahudi dinine mensup olduğunu da açıklamamıştır.

2-Görünen o ki, roman yazarının geniş bir hayali vardır. Romanı yazma vakti 1923 yılına rastlar.Eşsiz güce sahip olanların varlığına inanırdı.Başkasıyla uzaktan iletişim kurabilir, bazı insanların hayvanlarla konuşma yeteneği olduğuna inanırdı. Bunlar onda bir inanç değildi belki de kendi kanaatleri idi: Bu kendi hayal örgüsünün bir ürünü idi. Bu durum da yazarın hayalinin geniş olduğunun kanıtıdır. Öyle ki son çağlarda yıkıcı silahların varlığı, gökte uçan deniz üstünde duran uçakların icadı hakkında da yazdı.

3-Bu romanı çizgi dizi şeklinde çıkarmak “Japonların”işidir. Sınırlarsak: Bu diziyi çıkaran yönetmenin adı “Mayazaki”dir. Bu kimseler çoğunlukla kendilerine Budizmden başka bir dine inanmazlar.Bunun gibi birinin Yahudi dininin mesajını destekleyecek bir mesajı ve son dönemde gerçekleşecek olaylara olan inançlarını nasıl verebilir?!

4- Çizgi filmler diziler çocuklara yöneliktir. Bu gibi inançları onlara anlatmak zordur. Bunlar hayır ile şer, hak ile batıl arasında meydana gelen savaşları da geçmez. Küçük-büyük insanlar çağdaş tarih boyunca Yahudiler gibi kötülüğün sancağını taşıdığını görmezler!

5-Bu kopya diziler arap ve Müslümanlara ve arablara yönelik değildir. Bilakis dünyanın hepsini sihirlemiştir. Değişik dünya dillerine dublaj yapılmıştır. Dünya savaşlarından Avrupa devletlerinin çektiklerinden sonra yeryüzünün durumları için gelecek hayallerden çıkmaz. Görünen o ki roman birinci dünya savaşından sonra yazılmıştır. Karton yapımı ise ikinci dünya savaşından sonra üretilmiştir. Her yeni halkada şu sözleri işitiyoruz: “2008 yılında üçüncü dünya savaşı başladı!!” savaşan halklar bu savaşta mıknatıslı silahlar kullandılar. Normal silahların tehlikesinin kat kat üstündedir. Bu sonucu olarak: karada ve denizde yıkım gerçekleşti.Yerküresi merkezi altüst oldu.Yerküresi acı bir faciayı yaşamaya devam edecektir.”

Bu savaş hayalidir. Belki de dünya savaşlarından bu devletlerin yaşadıkları olumsuzluklardan onlarca milyon insanın ölmesidir. Burada büyükten çok çocukları teşvik etmektedir.

6-Bu çizgi filmde “deccal” diye iddia edilen adam üzerinde değil Arapça kopyasında “Adnan” denilen delikanlı üzerinde yoğunlaşmaktadır. Oysa asıl ve İngilizce kopyasında ise “Conan” olarak geçmektedir. Bu nedenle İngilizce kopyasında dizinin adı “Geleceğin Delikanlısı Conan” (Future Boy Conan) olarak geçmektedir. Hikâye kahramanları ise “Conan ve Lana”dır. Arapça kopyasında ise “Adnan ve Lina” olarak asıl isme yakın bir adlageçmektedir. Arapça kopyasında dizinin asıl adı “Adnan’ın Maceraları”dır. Bu nokta üzerinde söylediklerimizi pekiştiriyor, o da, asıl kahramanın Deccal değil genç olduğudur.

7-Kim de onun “Deccal” olduğunu iddia eder ve o ciddice “Lina” dizide –yahudilerin kralı- onlara göre adı el-Mesih bin Davud’dur. Dizinin son bölümlerinde ölmektedir. Bilakis denize atılmaktadır. Yahudilerin onu tazim ve ebedi kılma inancına ters düşmektedir.

8- Dizide “Absi” domuzları avlamaktadır. Onu yemektedir. Domuz Yahudilere göre haramdır. Bu dizi nasıl olur da Yahudi olabilir?

—Yahudilere göre domuzun haram oluşu açıklamasına bakınız, 12558 sayılı soru-cevap

9-Dizide karakterleri canlandıran sıfatlar için söylenenler gerçekle uyuşmamaktadır. Onlar şunu diyorlar: “Adnan” Yahudileri simgeliyor. Bilinen o ki Yahudiler halk olarak korkaktırlar. Hiç kimse tarafından sevilmezler. Oysa “Adnan” karakteri güçlüdür, onu görenler tarafından hemen sevilmektedir.

“Allam” ve kadın Arapları temsil ettiği söylenir!: bu gerçekten uzaktır. Yeryüzünde fesadı yayan, halkları köleleştiren, onlara zulmeden, onları kahreden yahudileri, Amerikalı kinci haçlıları, Sırpları, komünistleri, ineğe tapanları ve başkalarını temsil etmeye daha yakındır.

İkincisi:

Az önce belirtiklerimizden şer’i eleştirimizle diziyi temize çıkarmak anlaşılmasın. Bilakis onun dini inançları simgeleyen ve işaretlerini taşıyan boyutları olduğunu açıklama vardır.

Bu anlamının dışında dine aykırı çok noktalar bulunmaktadır, onlardan:

1- İnsan emriyle yağmurun yağması, kuşlarla konuşulması vb. bozuk inançlar taşımaktadır. Bu durumlar bir muvahhidin gözünden kaçmamalıdır.

2- Her bölümünde ve halkalarında müzik bulunmaktadır.

3-Hikâyenin iki kahramanı arasında gelişen haram ilişkiler! İki kahraman arasında etkileyici hareketler! Sürekli kucaklaşma ve “Lina”nın giydiği mini etek altta olanları ortaya çıkarıyor! Bütün bu sahneler ve seyretmeler çocukların kötü ahlak, çirkin davranış ile büyümesini sağlıyor.

4-“Absi” diye bilinen karakter çıplak bir elbise giyiyor, domuz yavruları ile oynuyor! Büyüklerini yakalıyor ve kızartarak yiyiyor! Kuşkusuz bu dinimizce haram olan durumlardır.

Fazla bilgi için bakınız:

(71170) nolu sorunun cevabı, çizgi resimlerin hükmünü açıklama hakkındadır.

(110352) nolu sorunun cevabı, çizgi filmlerden “Spaceton” kanalını seyretmenin hükmünü açıklama hakkındadır.

Allah en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi