Pazar 19 Cemaziyel-Evvel 1445 - 3 Aralık 2023
Türkçe

Ramazan'da yağmur yağdığında akşam namazıyla birlikte yatsı ve Terâvih namazını cem' edebilir miyiz?

Soru

Ramazan'da akşam vaktinde yağmur yağdığında akşam namazı ile yatsı namazını cem' etmeyi bırakalım mı yoksa akşam namazı ile yatsı namazını cem' edip yatsı namazını geciktirelim mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Bu soruyu değerli âlim Abdulaziz b. Baz'a -Allah ona rahmet etsin- arz ettiğimizde o şöyle cevap vermiştir:

"Bu konuda dînde genişlik vardır. Ancak iki namaz bu durumda cem' edilirse, belki insanlar pek çok ecir ve mükafatı kaçırabilirler."

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid