Salı 10 Muharrem 1446 - 16 Temmuz 2024
Türkçe

Hacdan sonra Mekke'de altı ay ikâmet ettikten sonra Medine'ye giden kimse, Vedâ tavafı yapması gerekir mi?

Soru

Ben, bu yıl hac yaptım ve Vedâ tavafı dışındaki hac farîzasının bütün amellerini tamamladım. Bilindiği üzere ben, Mekke halkındanım. Kefilim ve işimle bağlantılı olduğum için Mekke'de altı ay zorunlu olarak kaldığım için Vedâ tavafını yapamadım. Şimdi ise ansızın Medine-i Münevvere'ye taşınmak zorunda kaldım. Bu konudaki hüküm nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Eğer sen, -belirttiğin gibi- Mekke halkından isen ve hac bittikten sonra Mekke'de ikâmet ettiysen, Vedâ tavafı yapman gerekmez.Fakat Mekke'den (başka bir yere) yolculuğa çıkmak istediğinde Vedâ tavafını yapman gerekir.

Nitekim Nevevî -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Ashâbımız şöyle demişlerdir: Hac menâsikini bitirip de Mekke'de kalmak isteyen kimseye Vedâ tavafı gerekmez. Bu konuda hiçbir görüş ayrılığı yoktur. Bu kimse, ister Mekke halkından olsun, isterse dışarıdan gelmiş yabancı birisi olsun.Fakat bu kimse, vatanına veya başka bir yere gitmek üzere Mekke'den çıkmak istediğinde Vedâ tavafı yapması gerekir." (el-Mecmû'u; c: 8, s: 254).

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn de -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Bir kimse, Mekke halkından olur dahac yaptıktan sonra yola çıkmak isterse, Vedâ tavafı yapsın.

Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ. [ رواه مسلم ]

"Hiç kimse, son işi Kâbe ile olmadıkça (Kâbe'yi tavaf etmedikçe, Mekke'den) çıkmasın (ayrılmasın)." (Müslim; hadis no: 1327).

Bu hüküm, geneldir. Dolayısıyla bu Mekke'li kimseye deriz ki:

Hac farîzasını edâ ettikten sonra hac günlerinde yolculuğa çıkmak istediğin zaman, Vedâ tavafı yapmadan yolculuğa çıkamazsın." (Mecmû'u Fetâvâ İbn-i Useymîn; c: 23, s: 339).

Buna göre senin Medine'ye gitmeden önce Vedâ tavafını yapman gerekirdi. Eğer tavaf etmeden gitmişsen, Mekke'de bir kurban (cezâ kurbanı) kesmen ve etini Mekke fakirlerine dağıtman gerekir.

Değerli âlim Abdulaziz b. Abdullah b. Baz da -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Vedâ tavafını veya ondan bir şavtını terkeden kimsenin, Mekke'de bir kurban kesmesi ve etini Mekke fakirlerine dağıtması gerekir." (Mecmû'u Fetâvâ İbn-i Baz; c: 17, s: 158).

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi