Cumartesi 19 Cemaziyes-Sani 1443 - 22 Ocak 2022
Türkçe

İhramın Yasakları

159304

20-07-2019

Ziyaret tavafı yapmadan birinci aşama tahallülden sonra eşiyle cinsel ilişkiye giren kimse

20-07-2019

14263

08-07-2019

İhrama giren kimsenin terlik giymesi

08-07-2019

49026

02-08-2018

Hacc’da yasak olan bir şeyi bilmeden yapmak

02-08-2018

11356

27-07-2018

İhramın Sakıncaları

27-07-2018

111320

28-07-2017

Yasaklı olan bir şeyi yapmanın fidyesini Harem’de mi yoksa yasağın çiğnendiği yerde mi verilmelidir?

28-07-2017

109289

06-10-2013

İşi gereği ihram elbisesini giyme imkânı bulamayan kimse

06-10-2013

26724

26-04-2013

Kel olduğu için güneşten zarar gören kimse ihramlı iken başını örtebilir mi?

26-04-2013

109335

07-04-2013

İhram elbisesine güzel koku sürmek câiz değildir

07-04-2013

109358

20-02-2013

İhramlı kimsenin kokulu sabun kullanmasının hükmü

20-02-2013

109331

31-12-2012

Bir kadının ihramlı iken güzel koku sürmesi câiz midir?

31-12-2012

106562

12-11-2012

İhramlının uyurken başını örtmesi câiz midir?

12-11-2012

36854

15-10-2012

İhramlı iken para kemeri takmakta bir sakınca yoktur

15-10-2012

106570

18-02-2012

İhramlı kimse, sabun ve şampuan kullanarak temizlenebilir mi?

18-02-2012

49033

07-01-2012

İhram elbisesini giyemeyen kimse, kendi elbisesini giyebilir mi?

07-01-2012

106560

30-11-2011

İhramlı kimsenin maske veya gaz maskesi kullanması câiz midir?

30-11-2011