Pazar 22 Şaban 1445 - 3 Mart 2024
Türkçe

Ölünün adına sadaka vermek (tasadduk etmek) ve ölünün bunu bilmesi

120941

Yayınlama tarihi : 16-07-2015

Gösterimler : 9541

Soru

Bir kimse (Kurban bayramında) ölen babası için kurban keserse veya onun adına sadaka verirse veyahut da ona duâ eder ve onun kabrini ziyâret ederse, ölü, bunun falanca oğlundan olduğunu hisseder mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

“İslâm şeriatının nasları (Kur’an ve sünnetten gelen deliller), hayatta olan kimse tarafından verilen sadakanın, ona yapılan duânın, onun adına kesilen kurbanın, ölüye fayda verdiğine ve bu davranışın, bir tür sadaka olduğuna delâlet etmiştir. Ölünün adına sadaka veren ve ona duâ eden kimse ihlaslı olursa, ölü bundan istifâde eder. Ölüye duâ eden ve onun adına sadaka veren kimse de, Allah Teâlâ’dan bir lütuf ve rahmet olmak üzere bu davranışından dolayı sevap alır. Allah Teâlâ’nın onun ihlaslı ve amelinin güzel olduğunu, iki tarafa da ecir vereceğini bilmesi yeterlidir.

Ölünün, kendisi için yapılan ve sevabı kendisine bağışlanan iyiliği bilip-bilmemesine gelince, bildiğimiz kadarıyla bu konuda herhangi bir şer’î delil bilmiyoruz. Bu, gaybî bir durumdur ve Allah Teâlâ’nın, Elçisi Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-‘e vahyi olmadan bu bilinemez.

Başarı, Allah Teâlâ’dandır.

Allah Teâlâ, Nebimiz Muhammed’e, O’nun âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin.”

Başkan: Şeyh Abdulaziz b. Abdullah b. Baz

Üye: Şeyh Abdurrezzak Afîfî

Üye: Şeyh Abdullah Ğdeyyân

Üye: Şeyh Abdullah b. Kuûd

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi