Çarşamba 16 Cemaziyes-Sani 1443 - 19 Ocak 2022
Türkçe

Cenaze ve Kabirlerle İlgili Hükümler

31908

24-01-2021

Kabristanın yanından geçen bir kadın ölülere selâm verebilir mi?

24-01-2021

48977

06-09-2020

Kabrin yanında ölü için yapılan duâ, cemaatle mi olmalıdır?

06-09-2020

334078

23-04-2020

Corona Virüsünden vefat edenler şehit sayılır mı?

23-04-2020

334288

21-04-2020

Korona salgını nedeniyle vefat eden kişinin üzerine gıyabi cenaze namazını kılmak

21-04-2020

154278

28-11-2019

Sahabeler, Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem’in cenaze namazını neden cemaatle değil de tek tek kıldılar?

28-11-2019

231029

21-06-2019

Sosyal medya aracılığıyla cenaze ilanlarını vermek

21-06-2019

97098

11-04-2018

Cünüp iken ölen kişinin durumu

11-04-2018

10373

24-03-2018

Ölüyü defnetmek ve ailesinin taziyesini yapma adabı

24-03-2018

216947

10-08-2015

Annelerini hatırlamak için kabrinin fotoğrafını çekmek istiyorlar

10-08-2015

209278

06-08-2015

İmam Ahmed'in -Allah ona rahmet etsin-, kabrin yanında Kur'an okunmasını nehyetmekten vazgeçtiğine dâir kıssası doğru değildir

06-08-2015

220923

02-08-2015

Ölen kimsenin âilesi tarafından taziyede ve kırkıncı günde yapılan yemekten yemenin hükmü

02-08-2015

200177

17-07-2015

Vahşet (yalnızlık) namazı, bid'at olan bir namazdır. Kılınması câiz değildir. Bu namazın yasaklanması gerekir.

17-07-2015

174753

05-06-2015

Kabristanı başka bir günde ziyâret etme imkanı bulamayan kimsenin Cuma günü ziyâret etmesi

05-06-2015

138768

09-05-2015

Zeyneb’in -Allah ondan razı olsun- Kabri Suriye’de midir?

09-05-2015

102322

01-05-2015

Ölen kimsenin adına dînî kasetler dağıtmak

01-05-2015