Cumartesi 17 Zilkade 1445 - 25 Mayıs 2024
Türkçe

Kıran haccına niyet eden kimsenin, niyetini ifrad haccına çevirmesi câiz midir?

Soru

Mikat yerinde Kıran haccına niyet ettikten sonra (yolda iken) niyetini değiştirip İfrad haccına niyet eden kimsenin hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Değerli âlim Abdulaziz b. Abdullah b. Baz'a -Allah ona rahmet etsin-:

"Mikat yerinde Temettu' haccına niyet ettikten sonra (yolda iken) niyetini değiştirip ifrad haccına niyet eden kimseye Temettu' kurbanı gerekir mi?"

Diye sorulmuş, bunun üzerine o şöyle cevap vermiştir:

"Bunun durumu farklıdır. Eğer bu kimse mikat yerine varmadan Temettu' haccına niyet etmiş (böyle yapmayı düşünmüş), fakat mikat yerine vardıktan sonra niyetini değiştirmiş ve sadece hacca (İfrad haccına) niyet etmişse, bunda bir sakınca yoktur ve kurban kesmesi de gerekmez.

Ancak mikat yerinden veya mikat yerinden önce bir yerde hem umreye, hem de hacca birlikte (Kıran haccına) niyet ettikten sonra da bu niyetini (Kıran haccını) sadece hacca (İfrad haccına) çevirmek istemişse, bunu yapamaz. Fakat umreye çevirmesinde bir engel yoktur. Çünkü Kıran haccını, İfrad haccına çeviremez. Zirâ Kıran haccı, İfrad haccına dönüştürülemez ama umreye dönüştürülebilir.Çünkü haccın umreye dönüştürülmesi, mü'min için daha çok kolaylıktır.Ayrıca Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- de ashâbına böyle yapmalarını emretmiştir.

Bir kimsenin mikat yerinden hem umreye, hem de hacca birlikte niyet ettikten sonra (Temettu' haccını) İfrad haccına çevirme hakkı yoktur.Ama Kıran haccını, umreye çevirebilir. Ki böyle yapması, daha fazîletlidir. Bu takdirde Beytullah'ı tavaf eder, sonra Safa ve Merve arasında sa'y eder, ardından saçını kısalttıktan sonra ihramdan çıkar. Daha sonra (Zilhicce'nin 8. günü) tekrar telbiye getirerek hacca niyet eder. Böylelikle Temettu' hacısı olur."

Kaynak: Abdulaziz b. Abdullah b. Baz