پنجشنبه 15 ذوالقعده 1445 - 23 مه 2024
فارسی

آیا برای شخص قارِن جایز است که نیت حجش را به اِفراد تغییر دهد؟

سوال

حکم کسی که نظرش عوض شده و پس از میقات لبیک به حج مفرد گفته چیست؟

متن پاسخ

الحمدلله.

شیخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز ـ رحمه الله ـ در پاسخ به سوال دربارهٔ حکم کسی که نیت حج تمتع کرده و پس از میقات نیت خود را تغییر داده و لبیک حج مفرد گفته و اینکه آیا لازم است هدی دهد چنین پاسخ دادند:

این متفاوت است، اگر قبل از رسیدن به میقات نیت کرده که حج تمتع انجام دهد و پس از رسیدن به میقات نیتش را تغییر داده و برای حج مفرده احرام کرده اشکالی بر وی نیست و فدیه‌ای هم لازم ندارد، اما اگر از میقات یا قبل از آن برای عمره و حج به همراه هم لبیک گفته و سپس بخواهد آن را به نیت حج تنها تغییر دهد حق چنین کاری ندارد اما اشکالی ندارد که آن را به عمره تغییر دهد، اما اینکه بخواهد آن را به حج [مفرده] تغییر دهد، خیر، زیرا قران به حج فسخ نمی‌شود اما به عمره فسخ می‌شود زیرا این برای مومن آسان‌تر است و زیرا این همان چیزی است که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ اصحابش را به آن امر نمود. بنابراین اگر از میقات به نیت هر دو (حج و عمر) احرام کرد و سپس بخواهد آن را به حج مفرده تبدیل کند چنین اجازه‌ای ندارد اما می‌تواند آن را به عمره تغییر دهد که این بهتر است و می‌تواند طواف کند و سپس سعی را انجام دهد و مویش را کوتاه کند و از احرام بیرون آید، سپس برای حج لبیک گوید که در این صورت متمتع خواهد بود.

منبع: شیخ عبدالعزیز بن باز