Cuma 15 Zilhicce 1445 - 21 Haziran 2024
Türkçe

Oruç, hangi vakitte açılır

Soru

Güneş battıktan sonra mı oruç açılır? Yoksa ışığın kaybolmasıyla mı oruç açılır?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bu konuda sünnet olan iftarı erken yapmaktır. Bu da güneşin hemen batışından sonra iftar etmekle mümkün olur. Bilakis iftarı geciktirmek Yahudilerin uygulamasıdır. Daha sonra Şialar da onlara tabi olmuşlardır. İftarı kasıtlı olarak ezanın sonuna kadar geciktirmek veya geç saate kadar oruçlu kalmak Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in sünnetinden değildir.

Sehl bin Sa’d Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “İnsanlar iftar etmeyi acele/erken yaptıkları müddetçe daima hayır ile yaşarlar" (Buhari 1856, Muslim 1098)                                                                                            

Nevevi Rahimehullah şöyle dedi:

Bu hadise göre güneş batımından emin olduktan sonra iftar etmede acele etmeye teşvik vardır. Bunun anlamı: Ümmet bu sünnete riayet ettikleri müddetçe hayır içinde olurlar ve düzenli olurlar. Bunu geciktirirlerse içine düştükleri bir bozukluk olur. (Müslim şerhi 7/208)

İbn Ebi Evfa Radiyallahu anhu şöyle dedi: Bir yolculukta Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem ile birlikte bulunuyordum. O gün oruç tuttu, akşam olunca bir adama: “Binekten in ve bana yemek hazırla!” Adam: Akşamı bekleseydin, dedi. Allah’ın Rasulu tekrar: Binekten in ve bana yemek hazırla! Gecenin buradan geldiğini görürsen oruçlu iftar etmiş sayılır” dedi.  (Buhari 1857, Muslim 1101)

  Ebû Atiyye şöyle dedi: Ben ve Mesrûk Âişe'nin yanına girdik ve şöyle dedik:

—  «Ey Mu'minlerin annesi, Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in ashabından iki adam var ki, birisi hem iftarı acele ediyor hem de namazı acele kılıyor. Diğeri iftarı da namazı da geciktiriyor.» Aişe Radiyallahu anha:

—  «Bunların hangisi hem iftarda hem namazda acele davranıyor? diye sordu, Biz:

—  «Abdullah yâni İbni Mes'ud.» cevâbını verdik. Aişe Radiyallahu anha:

—  «Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) işte böyle yapardı.» dedi. (Muslim 1099)

El Hafız İbn Hacer şöyle dedi:

 Zamanımızda kötü bidatlerden biri de; Ramazan ayınca ikinci ezanı fecirden yirmi dakika önce okunmasıdır. Ayrıca yemenin ve içmenin yasaklanmasına işaret olan ışıkların söndürülmesidir. Ve kendilerince ibadet için daha tedbirlidir. Öyle ki temkin olayı gerçekleştirmek için güneş batımından bir süre sonra akşam okunuyor. Böylece iftarı geciktirdiler ve sahuru erkene aldılar. Bununla sünnete aykırı davranıyorlar. Bu nedenle onlarda hayır azalmış ve içlerinde şer artmıştır. Yardım Allah’tandır.

(Fethul beri 4/199)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi