Cumartesi 17 Zilkade 1445 - 25 Mayıs 2024
Türkçe

Son teşehhüdü okumayı unutup selam veren kimsenin durumu

Soru

Son teşehhüd için oturup fakat teşehhüdü okumadan selam veren kimsenin hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

,

Son teşehhüdte oturmak ve teşehhüdü okumak, namazın birer rükünleri olup bunlar olmadan namaz geçerli olmaz.

Şeyh İbn Useymin Rahimehullah Zad el Mustanka’nın şerhinde şöyle demiştir: “Son teşehhüd” Namazın onuncu rüknüdür. Bunun delili: Abdullah bin Mesud Radiyallahu anhu şöyle dedi: “Teşehhüd üzerimize farz olmadan önce şöyle derdik: “Allah’a kullarından selam olsun, Cebrail ve Mikaile selam olsun, falan ve falana selam olsun”. Dar kutni

Şöyle bir soru sorulabilir: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem birinci teşehhüdü unuttuğunda sehiv secdesiyle telafi etmiştir. İkinci teşehhüd aynı hükümde değil mi?

Cevap: hayır. Çünkü asıl olan her iki teşehhüdün farz olmalarıdır. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem birinci teşehhüdü secdeyle telafi etmesi onun sünnet hükmüne düşürmüştür. Böylece son teşehhüd farz hükmünde olmaya devam eder.

Diğer yandan son teşehhüdte oturmak da namazın rükünlerindendir. Şayet secdeden sonra teşehhüdü ayakta okursa geçersizdir. Zira teşehhüdü oturarak okuması gerekir. (şerh el mumti 3/309)

İkincisi:

Her kim namazın rükünlerinden bir rüknü unutursa o rüknü yerine getirmesi gerekir aksi takdirde namazı geçersiz olur.

Şeyh useymin Rahimehullah şöyle dedi: Rükünler vacip hükmünde olmakla beraber vaciplikten daha önemli konuma sahiptirler. Rükünler, unutulduğunda terkedilmez ve sehiv secdesiyle telafi edilmez. Vacipler ise unutulduğunda düşer ve sehiv secdesiyle telafi edilir. Bu nedenle her kim bir rüknü unutursa unuttuğu rüknü yerine getirmediği müddetçe namazı geçersiz olur.

Bunun delili: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem bir gün öğlen veya ikindi namazını kılarken ikinci rekatta selam verir, daha sonra hatasını anlar namazı dört rekata tamamlar ve sehiv secdesini kılar. Böylece bu olay, rükünler unutulduğunda düşmediğini ve mutlaka yerine getirilmesi gerektiğini göstermektedir. (şerh el mumti 3/315-323)

Böylece her kim son teşehhüdünü okumadan selam verirse ve uzun bir ara geçmeden hatırlarsa oturur ve teşehhüdü okur, sehiv secdesini kılar ve tekrar selam verir. Şayet ara uzarsa namazı baştan kılar.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi