Çarşamba 15 Cemaziyes-Sani 1440 - 20 Şubat 2019
Türkçe

Namazda Sehiv/hata yapmak

görüş bildirimi