Pazar 8 Rebiüs-Sani 1440 - 16 Aralık 2018
Türkçe

Namazda Sehiv/hata yapmak

görüş bildirimi