Çarşamba 6 Rebiül-Evvel 1440 - 14 Kasım 2018
Türkçe

Zevke vermeyen meninin akması

Soru

Ramazan günlerinde oruçlu iken ihtilam olmaksızın ve mastürbasyon yapmaksızın benden meni gelmesinden şikâyetçiyim.
Bunun oruca bir zararı var mıdır?

Cevap metni

Hamd, yalnızca Allah'adır.

"Durum zikredildiği gibi ise, Ramazan'ın gündüzünde zevk almaksızın senden meninin gelmesinin senin orucuna hiçbir zararı yoktur ve sana kaza da gerekmez.

Başarı, Allah Teâlâ'dandır.

Kaynak: Allah Teâlâ, Nebimiz Muhammed'e, O'nun âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin." (İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Fetvâları, c: 10, s: 278)

görüş bildirimi