Çarşamba 15 Cemaziyel-Evvel 1445 - 29 Kasım 2023
Türkçe

Zevke vermeyen meninin akması

Soru

Ramazan günlerinde oruçlu iken ihtilam olmaksızın ve mastürbasyon yapmaksızın benden meni gelmesinden şikâyetçiyim.
Bunun oruca bir zararı var mıdır?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

"Durum zikredildiği gibi ise, Ramazan'ın gündüzünde zevk almaksızın senden meninin gelmesinin senin orucuna hiçbir zararı yoktur ve sana kaza da gerekmez.

Başarı, Allah Teâlâ'dandır.

Kaynak: Allah Teâlâ, Nebimiz Muhammed'e, O'nun âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin." (İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Fetvâları, c: 10, s: 278)