Çarşamba 22 Cemaziyel-Evvel 1445 - 6 Aralık 2023
Türkçe

Kadın, (namaz kılan) erkeğin önünden geçtiği zaman niçin onun namazını bozmuş oluyor?

12717

Yayınlama tarihi : 07-03-2014

Gösterimler : 7880

Soru

Bir kadının, erkeğin önünden geçmekle onun namazını bozmasının hikmeti nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Birincisi:

Müslümanın, hikmetini anlasın veya anlamasın, İslâm şeriatının hükümlerine tam teslimiyet göstermesi gerekir.

İkincisi:

Kadın, necis değildir. Fakat bazı âlimler, kadının, erkeğin namazını kesme (bozma) sebebini şöyle yorumlamışlardır: "Kadın, önünden geçmekle erkeği fitneye düşürebilir.

Üçüncüsü:

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'den sahih olarak gelen hadiste üç şey -namaz kılan kimsenin önünde sütre yoksa veya sütre ile kendisi arasından- geçerse, onun namazını bozar.

Bu konuda (3404) nolu sorunun cevabına bakabilirsiniz.

Bu sebeple Allah Teâlâ'nın hükmüne tam teslimiyet göstermek ve ona göre hareket etmek gerekir.

Hadiste geçen "namazı kesmek"ten kasıt; âlimlerin iki görüşünden en doğru olanına göre namazı bozmak ve geçersiz kılmaktır.

Başarı, Allah Teâlâ'dandır.

(İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Fetvâları, c: 17, s: 12)

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi