Çarşamba 14 Zilkade 1445 - 22 Mayıs 2024
Türkçe

Ramazan’da Oruca Başladıkları Gün Bakımından Birbirinden Farklı Olan Bir Ülkeden Başka Bir Ülkeye Giden Bir Müslüman Nasıl Hareket Etmelidir?

Soru

Ramazan orucuna başladıkları gün birbirinden farklı olan bir ülkeden başka bir ülkeye giden bir Müslüman nasıl hareket etmelidir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bir kimse, oruca başlandığı günde bir ülkede bulunursa o kimsenin onlarla birlikte oruç tutması vaciptir. Çünkü bu meselede bir şehirde bulunan kimsenin hükmü ahalisinin hükmüne göredir. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Ramazan; oruca başladığınız gün; bayram; orucu bitirdiğiniz gün; kurban bayramı da kurban kestiğiniz gündür.” (Hadisi Ebu Davud, ceyyid isnadıyla rivayet etti, onun ve başkalarının yanında bunun başka şahitleri de vardır) Örnek olarak bir kimse oranın ahalisiyle birlikte oruca başlamış olduğu bir ülkeden başka bir ülkeye giderse onun bayram ya da oruca devam etme konusundaki hükmü gitmiş olduğu ülkeye göredir. Oruca başlamış olduğu ülkeden daha önce bayram ediyor olsalar bile onlarla (yani gitmiş olduğu ülkeyle) birlikte bayramı yapar. Ancak yirmi dokuz günden daha az bir zamanda bayram yapıyor olursalar o zaman onun bir gün kaza tutması gerekir. Çünkü ay yirmi dokuzdan daha az olamaz.  

 Allah en iyisini bilir.

Kaynak: İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâları; c:10, s: 124