Perşembe 14 Zilhicce 1445 - 20 Haziran 2024
Türkçe

Bayramları münâsebetiyle kâfirleri tebrik etmenin (kutlamanın) hükmü

Soru

Doğum gününü kutlama gibi, gayr-i müslimlerin bayramlarına katılmak câiz midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Müslümanın, kâfirlerin bayramlarına katılması, bununla sevinç ve mutluluk duyması,dînî veya dünyevî işlerini bırakması câiz değildir.Çünkü bu davranış; haram kılınmış olan Allah'ın düşmanlarına benzemeye çalışmak, onlarla birlikte bâtılda yardımlaşmak ve işbirliği yapmaktır.Oysa Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den sâbit olduğuna göre o şöyle buyurmuştur:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. [ رواه أبو داود وأحمد ]

"Her kim, bir topluluğa (kavme) benzerse (onların giyindiği gibi giyinirse, gittiği yolda giderse ve onların işlediği fiilleri işlerse, günah ve sevap bakımından) o da onlardandır." (İmam Ahmed;hadis no: 2/50. Ebu Davud; hadis no: 4/314. İbn-i Teymiyye, "İktidâu's-Sıratı'l-Mustakîm"; c: 1, s: 279'da hadisinin senedinin ceyyid-iyi olduğunu söylemiştir. Suyutî de "el-Câmiu's-Sağîr"; hadis no: 5893'de hadisin hasen olduğunu belirtmiştir.)

Allah Subhânehu ve Teâlâ da şöyle buyurmuştur:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. [ سورة المائدة من الآية: ٢]

"(Ey mü'minler! Kendi aranızda) iyilik ve takvâda birbirinizle yardımlaşın. (Allah'a isyan ve haddi aşmak gibi) günah ve düşmanlıkta birbirinizle yardımlaşmayın.Allah’a karşı gelmekten sakının! Çünkü Allah’ın cezâsı çok çetindir." (Mâide Sûresi: 2)

Şeyhulislâm İbn-i Teymiyye'nin -Allah ona rahmet etsin- 'İktidâu's-Sırâti'l-Mustakîm' adlı kitabına dönmenizi tavsiye ederiz. Çünkü bu kitap, bu konuda çok faydalıdır.

Muvaffakiyet, yalnızca Allah Teâlâ'dandır.

Allah Teâlâ, Peygamberimiz Muhammed'e, âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin.

Kaynak: (İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâları; fetvâ no: 2540)