Cuma 20 Şaban 1445 - 1 Mart 2024
Türkçe

Memur olan kadın İddet dönemini nasıl geçirebilir?

Soru

Müslüman bir kadının kocası vefat ettiğinde iddete girmesi gerekir. Ancak çalıştığı ülkede akraba vefatı nedeniyle sadece üç gün izin verilir. Bu durumlarda nasıl iddete girilir? Zira kadın şer’i iddete girdiğinde işinden atılır? İşten atılmamak için şer’i iddeti bırakabilir mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Şüphesiz Müslüman kadın, iddet dönemi boyunca şer’i iddete uyması gerekir. Ancak gündüzleri işine çıkabilir, zira çalışması önemli ihtiyaçlardan biridir. İşinden atılmaması için gece çıkması gerekse bile çıkabilir. Alimler iddetli kadının çıkmasını caiz kılan bir çok sebep saymışlardır. Saydıkları bu sebeplerden bazıları işine çıkmasından daha önemsiz olduğu açıktır. Özellikle iş yapması zaruri bir konuysa çıkması gerekir. Bu konuda asıl şu ayet-i kerime’dir: “Gücünüz yettiğince Allah’tan sakının” (Teğabun/16)

Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: “Size bir şeyi emrettiğimde onu gücünüz yettiğince yerine getirin” (Buhari, Muslim)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi