Perşembe 19 Muharrem 1446 - 25 Temmuz 2024
Türkçe

Sabah namazından sonra mescidte beklemenin fazileti, kadınları da kapsar mı?

Soru

Kadınların sabah namazından sonra güneş doğuşunu beklemesi ve iki rekat namaz kılması, mescidte bunu yapan erkekler gibi sevap kazandırır mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Sabah namazından sonra güneş doğuşuna kadar beklemenin fazileti ile ilgili gelen rivayetin sahihliği hususunda ihtilafla birlikte bu namazın cemaatla kılınması şartı aranmaktadır. Hadis şu şekildedir:

Enes bin Malik Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Her kim sabah namazını cemaatle kılar sonra namaz kıldığı yerde oturup güneş doğuncaya kadar Allah’ı zikreder sonra da iki rek’at namaz kılarsa bir Hac ve Umre yapmış gibi sevap kazanır.” Enes dedi ki: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem “eksiksiz ve tam bir Hac ve Umre sevâbı” buyurdu. (Tirmizi 568, garib bi hadis olduğunu söylemiş, Elbani sahih oldğunu söylemiştir 3403)

Hadis anlamı gereğince namazı cemaatla kılınması gerekir, böylece evde tek başına kılan için bu fazilet geçerli değildir. Yani bir hac ve umre sevabına nail olmak ancak cemaatla kılınan sabah namazıyla olur. Bununla birlikte bir kadın için faziletli olan evinde kılmasıdır mescidte değil.

Şeyh İbn Useymin Rahimehullah’a şu şekilde soruldu:

“Her kim sabah namazını cemaatle…” hadisi kadınları kapsar mı? Oysa kadınlar namazı cemaatle değil de evde tek başlarına kılar?

Cevap:

Bu hadis bazı alimlere göre sahih değildir. Ancak farzedelim ki sahihtir. Bundan kasıt erkeklerdir. Çünkü kadınlar için cemaat namazı farz değildir. Böylece cemaatla namaz kılması gereken erkekler için geçerlidir. Ancak bir kadın sabah namazını kıldığı yerde oturup güneş bir mızrak kadar yükselmesine kadar Allah’ı zikreder ve sonra iki rekat namaz kılarsa yaptığının karşılığında sevap alması umulur. Bilindiği gibi akşam ve sabah vakitleri Allah’ı bolca zikir etmenin vakitleridir. Yüce Allah şöyle dedi: “Ey iman edenler! Allah’ı bolca zikredin! O’nu sabah ve akşam tesbih ve tenzih edin”

(Fetava nurun ela derb/Fetava el salat/ salat el duha)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi