Salı 10 Muharrem 1446 - 16 Temmuz 2024
Türkçe

İslam’da, bulaşıcı hastalıkların kontrolü?

Soru

İslam, bulaşıcı hastalıkların kontrolü konusunda nasıl davranır? Nasıl koruma sağlanır? Yahudilerin “Book of Leviticus” adında bir kitapları olup bu konuları ele almaktadır. Kur’an’da salgın hastalıkların kontrol altına alınmasıyla ilgili bir ayet veya sure var mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

İnsanoğlu kendini bulaşıcı ve salgın hastalıklara sürükleyecek her türlü ağrı ve semptomlardan korunması gerekir. Bu konuda ki dayanak Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in şu sözüdür: “Hasta olan, sağlıklı bir kişinin yanına uğramasın” ayrıca bu hadis şu şekilde açıklanmıştır: “Hasta devesi olan kişi develerini sağlıklı develerin otlandığı yerde otlatmasın. Çünkü hastalık bulaşır ve tüm develerin hastalanmasına neden olur.

Başka bir rivayette Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’den şöyle aktarılmıştır: “Aslandan kaçışın gibi cüzamlı hastadan kaç!”

Şüphesiz tüm olaylar Allah’ın takdiriyle meydana gelmektedir. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem: (Uğursuzluk ve bulaşıcı hastalık yoktur) derken bunların kendi kendine etki sahibi olmadığını vurgulamaktadır. Zira bir hastalık kendi kendine bulaşmaz. Ama yüce Allah onu bulaşıcı olarak kılmıştır. Böylece bir kişiden diğer kişiye bulaşmasının sebebini Allah yaratmıştır. Sebeblerden biride hasta olan bir kişiyle bir arada kalmasıdır. Bu nedenle insanoğlu bu hadislerle amel ederek hastalığın bulaşmasına neden olan sebeplerden sakınması gerekir.

Şüphesiz her şey Allah’ın kaza ve kaderiyle meydana gelmektedir. Yüce Allah uğursuzluğa inananları şu sözüyle kötülemiştir: “Fakat onlara iyilik geldiği zaman, “Bu bizimdir, (biz çalışıp kazandık)” derler. Eğer başlarına bir kötülük gelirse, Mûsâ ve beraberindekilerin uğursuzluğuna yorarlardı… Araf/131 (yani onlar Musa aleyhisselam ve ona tabi olanlarla uğursuzluk inanıyorlardı. Allah onların bu düşüncelerini kötüleyerek şöyle demiştir: “İyi bilin ki, onların uğursuzluk sebebi ancak Allah katında (yazılı)dır. Fakat çokları bilmezler.” Araf/131

Birçok şer’i kanıt açıkça gösteriyor ki hastalıkların bulaşması insanların birbirleriyle karışmasıyla ve Allah’ın izniyle olmaktadır. Bazen de Allah’ın izniyle karışma olmasına rağmen hastalık bulaşmamaktadır.

Daha fazla bilgi için  (137801)  nolu sorunun cevabına bakınız.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: Abdullah b. Cibrîn -Allah ona rahmet etsin