Salı 19 Zilhicce 1445 - 25 Haziran 2024
Türkçe

Sudan\'dan umre yapmak için gelip Cidde\'ye inen, sonra da Medine halkının mikat yerinden ihrama giren kimse

131284

Yayınlama tarihi : 06-11-2010

Gösterimler : 6282

Soru

Bazı Sudan hacıları Cidde havaalanına indikten sonra doğrudan Medine'ye gitmekte, ardından da Ebyâr Ali'den ihrama girmektedirler.Medine halkının mikat yerinden girdikleri bu ihramları doğru mudur?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Sudan halkının, hac veya umre için ihrama girmek istedikleri zaman mikat yerinin neresi olduğu konusundaki açıklama, (41978) nolu sorunun cevabında geçmişti.

Medine'ye gitmeye niyet eden Sudan halkından birisinin, ihramsız olarak Cidde havaalanına indikten sonra Medine'ye gitmesi, ardından da Medine halkının mikat yerinden ihrama girmesinde bir sakınca yoktur.

"Hâşiyetu'l-Cemel" adlı kitapta (c: 2, s: 405) şöyle gelmiştir:

"Bir kimse, Mekke'den önce bir beldede uzun süre kalmak istiyorsa, mikat yerine veya onun benzeri mesafeye geri dönmemeyi niyet etmişse, Harem yönüne doğru mikat yerini ihramsız olarak geçmesi câiz değildir.Fakat o yıl ihrama girmeden önce mikat yerine veya onun benzeri bir mesafeye dönmeyi niyet etmişse, mikat yerini geçse bile günahkâr olmaz. Çünkü mikat yerini ihramsız geçerek haddi aşma hükmü ile mikat yerine dönmediği takdirde tevbe etmesi gerektiği hükmü, onun mikat yerine geri dönmesiyle ortadan kalkmıştır."

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi'ne:

"Hac yapmak istediği halde Mekke'de bir işini gördükten sonra Medine'ye geçecek olan birisinin mikat yerini ihramsız olarak geçerek Mekke'ye girmesi, sonra da Medine'ye gitmesi ve Medine halkının mikat yerinden hac için ihrama girmesinin hükmü nedir?"

Diye sorulmuş, bunun üzerine komite şöyle cevap vermiştir:

"Bu hacı, Medine halkının mikat yerine çıkmış ve oradan ihrama girmişse, Mekke'ye ihramsız girmesinden dolayı kendisine bir şey gerekmez. Fakat onun için evlâ olan; kendisinin ilk mikat yerinden ihrama girmesiydi." (İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâları; c: 11, s: 155).

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn'e -Allah ona rahmet etsin-:

"Önce Cidde'ye geldiği halde ihrama girmeyip Mescid-i Nebevî'yi ziyâret etmek için Medine-i Münevvere'ye giden, daha sonra da Medine halkının mikat yerinden ihrama giren kimsenin, bu hareketi doğru mudur?"

Diye sorulmuş, bunun üzerine o şöyle cevap vermiştir:

"Bunda bir sakınca yoktur.Yani bir insan,önce Medine'ye gitmek amacıyla ülkesinden gelmiş ve Cidde havaalanına indikten sonra Cidde'den Medine-i Münevvere'ye gitmiş, ardından da Medine halkının mikat yerinden ihrama girerek Medine'den dönmüşse, bunda bir sakınca yoktur." (Muhammed b. Salih el-Useymîn; "Açık Kapı Görüşmesi"; 21/121).

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi