Cumartesi 16 Zilhicce 1445 - 22 Haziran 2024
Türkçe

Kırmızı Kan Lekesi İçeren Yumurtanın Hükmü

Soru

Şayet yumurtada kırmızı bir leke görsem hükmü ne olur? Eğer son kullanma tarihi bir ay sonra bitiyor olsa bile bu yumurtayı yemek caiz olmaz mı? Ya da kırmızı lekeyi giderdikten sonra yumurtayı yememiz caiz olur mu?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Kahverengi tavuk türünden ziyade beyaz tavuk türünde kan ve et lekesinin varlığı çok fazla rastlanır. Yumurta kırıldığı anda içinde kan lekeleri ya da et parçası olduğu düşünülen bazı başka siyah kalıntılar görülür. Bunun başlıca sebebi, yumurtalıkta yumurtanın sarı yerinin oluşmasını sağlayan bölümün stigma adlı yerde çatlaması ve bu bölgeye yakın olan bazı kan dokularının bu sebeple parçalanmasıdır. Bu olay olurken yumurtanın oluşumu sırasında sarı kısmının üzerine kan pıhtıları kalır. Yumurtalığın oluştuğu yerin dışında bulunan herhangi bir dokunun kanının oluşum sırasında buraya bulaşması ya da kan olmayan bir şeyin buraya karışarak zamanla kuruması ve kan rengini alması ihtimali de vardır.

İşte lekedeki durum kandan olan bir damlayı ya da bir noktayı aşmadığı takdirde bu, Allah’ın affetmiş oldukları kapsamına girer. Çünkü Allah Teala yalnızca akıtılmış kanı haram kılmıştır: “De ki: “Bana vahyolunanda bir kimsenin yiyecekleri arasında leş, akıtılmış kan, domuz eti -ki o şüphesiz necistir- ya da Allah’tan başkası adına kesilmiş bir (murdar) hayvandan başka, haram kılınmış bir şey bulamıyorum.” (En’am,145)

Akıtılmış kan; akıtılan ve dökülen demektir. Bu (yumurtadaki) nokta/leke ise böyle değildir.

Haraşî Şerhu Muhtasar el-Halîl’de (1/85’te) der ki: “Çürük/bozuk yumurta; yaşayan(tavuktan)dan ayrıldıktan sonra çürüme/kokuşma, kan olan, et parçası olan, ya da ölü civciv olan şekilde bozulmuş olandır ki bunlar necis sayılır. Sarısıyla beyazı birbirine karışmış yumurta da (bozuk olarak) kullanılır. Fakat bu son olan (sarısıyla beyazı birbirine karışmış) onda bir bozulma meydana gelmediği için temizdir. Yumurtanın beyazının ortasında bulunan kan lekesi ise, kanın necis olabilmesinde akıtılmış olmasını dikkate almak gerektiğinden burada bulunan leke, Karafî’nin ez-Zehîra’sında geçtiği gibi, temiz olur.”

Hattab, Mevâhibü’l-Celîl 3/234’te şöyle der: “Yumurtanın sarısının ortasında bazen kan lekesi bulunur. Kanın necis olabilmesinde akıtılmış olmasını dikkate almak gerektiğinden necis olmaz.  

En doğrusunu Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi