Cumartesi 21 Şaban 1445 - 2 Mart 2024
Türkçe

Salih bir zatın elini öpmek ve ona eğilmek

Soru

Salih bir zatın elini öpmek ve ona eğilmenin hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Alimlerin cumhuruna göre el öpmeyi adet haline getirmek mekruhtur. Fakat bazı durumlarda salih bir zatın elini öpmekte sakınca yoktur. Salih bir yönetici, baba vb. büyüklerin elini öpmekte caizdir. Bununla birlikte bunu adet haline getirmek mekruhtur.

Hatta bazı ilim ehli her karşılaşmada bunu adet haline getirmenin haram olduğunu savunmaktadırlar. Fakat bazı durumlarda bunu yapmakta sakınca yoktur.

Ayrıca ele sec”de etmek (yani alnını elin üzerine koymak) haramdır. Zira alimler bu harekete küçük secde olarak adlandırırlar. Böylece bir kimse alnını başka bir insanın elinin üzerine koymaması gerekir başka bir tabirle bu şekilde secde etmesi caiz değildir. Fakat el öpmek adet ve süreklilik olmaması şartıyla caizdir. Sahabelerden rivayet edildiğine göre bazı sahabeler, Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in ellerini ve ayaklarını öpmüşlerdir. Bu durum az ve seyrek olduğu takdirde sakınca yoktur. Fakat adet alına getirmek mekruh veya haram olur.

Eğilmek caiz değildir. Çünkü şahıs rükuda olduğu gibi eğilmektedir ki bu caiz değildir. Şüphesiz rüku bir ibadet şekli olup Allah’tan başkasına yapılmaması gerekir. Fakat eğilmek yüceltmek için değil de, eğildiği kişinin kısalığı içinse bunda sakınca yoktur. Yüceltmek için eğilmek, insanı şirke götürecek kadar sakıncalı bir durumdur. 

Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’den rivayet edildiğine göre bir adam şöyle sordu: “Ey Allah’ın Rasulu! Karşılaştığım adama eğileyim mi?  Rasulullah: “Hayır!” Dedi. Adam: ona sarılıp öpeyim mi? “Hayır!” dedi: onun elini tutup musafaha edeyim? Rasulullah: “Evet” dedi.  Her ne kadar bu hadisin senedi zayıf olsa da bu hadisle amel etmek elzemdir. Çünkü bu manda şahitler çoktur. Bu bağlamda insanlara eğilmek ve rükua gitmenin caiz olmadığına dair deliller çok fazladır.

Sonuç olarak her hangi bir şahsa eğilmek caiz değildir. İster kral olsun ister başkası olsun hüküm aynıdır. Fakat yüceltmek amacı olmadan karşı tarafın kısalığı veya oturuyor olması içinse bu konuda sakınca yoktur.

(Fetava nurun ala darb 1/491-492) Şeyh Abdulaziz bin Baz Rahimehullah

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi