Pazartesi 7 Rebiüs-Sani 1442 - 23 Kasım 2020
Türkçe

Birbirinin Yanaklarını Öpme ve Kucaklaşma Adabı