Salı 17 Muharrem 1446 - 23 Temmuz 2024
Türkçe

Ölünün, (hayatta iken) belirli bir yerde defnedilmesini vasiyet etmesi

134236

Yayınlama tarihi : 28-01-2014

Gösterimler : 44229

Soru

Ölünün, hayatta iken falanca yerde, filanca şahsın yanına defnedilmesini vasiyet etmesi doğru mudur?
Eğer böyle bir imkân hâsıl olursa, ölünün vasiyet ettiği yere defin isteğini âilesinin yerine getirmesi gerekir mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

"Ölünün,(hayatta iken) falanca kabristana veya filanca şahsın yanına defnedilmesini vasiyet etmesinde bir sakınca yoktur.Ölen, sâlihlerden ve hayırlı kimselerden ise ve böyle vasiyet ederse, bunu yerine getirmekte bir sakınca yoktur. Vâsinin gücü yetiyorsa, bu vasiyeti yerine getirmesi gerekir. Eğer vâsi yerine getirmekten âciz ise veya ölünün defnedilmesini istediği yerin mesafesi uzak ise veyahut da buna benzer bir sebepten dolayı vâsinin gücü yetmiyorsa, vasiyetin yerine getirilmesine gerek yoktur.Müslümanların kabristanlarından birisinde defnedilir. Allah'a hamd olsun bu konuda genişlik vardır.

Eğer defnedilmek istediği kabristan kendi ülkesinden veya beldesinden uzakta ise, bu vasiyetin yerine getirilmesinin hiçbir gerekçesi ve gereği yoktur. Aksine kendi ülkesinde veya beldesinde müslümanlara âit kabristan varsa, o kabristanda veya müslümanların kabristanlarından birisinde defnedilir. Böyle yapılması yeterlidir. Uçak veya başka ulaşım araçlarıyla cenâzesinin başka yerlere nakledilmesi için masrafa katlanmaya gerek yoktur.

Müslümanlara âit bir kabristan olduğu sürece oraya defnedilmelidir. Dolayısıyla dînen bir geçerliliği olmayan bu vasiyetin yerine getirilmesine de gerek yoktur. Ancak ölünün defnedilmesini istediği kabristanın beldenin diğer ucunda veya kenar mahallesinde olması gibi, ona ulaşmak kolay ise, o beldede başka kabristanlar da varsa ve bu kabristanların birisinde defnedilmesini talep etmişse, bunda bir sakınca yoktur. Fakat vasiyetin yerine getirilmesi daha evlâdır."

Kaynak: Kıymetli Şeyh Abdulaziz bin Baz, Fetevâ Nûrun ala’d-Derb.