Cumartesi 7 Muharrem 1446 - 13 Temmuz 2024
Türkçe

Farklı Fiyatlarla Satış

Soru

Ben saat vb. eşyalar satarım. Mesela saatin ücreti 150 TL ise ve bir müşteriye yüz 145 TL’ye satsam, bir başka müşteriye 135 TL’ye, arkadaşım dostluk nedeniyle ona 125 TL’ye satıyorum. Bu şekilde farklı fiyatlarla satış yapmam caiz mi?  

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Müminin görevi insanları aldatmak değil, insanlara zarar vermeyecek uygun bir fiyatla satış yapmasıdır. Şayet saatin piyasa fiyatı 150 olup bazı müşterilerin ısrarı üzerine veya bir arkadaşı veya akrabası olduğu için indirim yaparsa bunda bir mahzur yoktur. Bazı arkadaşlarına arkadaşlıktan dolayı normal fiyatından daha ucuza satmasında bir sakınca yoktur.

Ancak zayıf ve cahil birini gördüğünde ona fazladan eklemesi, akıllı ve anlayışlı birini görürse ona normal fiyatına satması caiz değildir. Bilakis, cahili de diğerini gördüğü gibi gözetmeli ve kimseyi aldatmadan ve kimseye ihanet etmeden herkese makul bir fiyata satmalıdır. Bilakis, insanları aldatmamak için, insanların sattığı belli bir fiyattan satar. Sevdiği bir kimseye, bir dostuna, bir akrabasına indirim yapması veya ona karşılıksız hediye verse dahi bunda bir mahzur yoktur. Buna kendisi karar verir.

Fakat cahillere ve fiyatları bilmeyenlere haddinden fazla fiyata satarak zulmetmeye çalışmamalıdır. Aksine zeki ve uyanıklara sattığı gibi fiyatı sabit olmalıdır. Yapması gereken budur. Bazı insanlara indirim yapmasına gelince, bunda bir mahzur yoktur.”

Kaynak: Abdulaziz b. Baz; "Fetâvâ Nuru'n ale'd-Derb"; c: 3, s: 1432