Pazar 10 Zilhicce 1445 - 16 Haziran 2024
Türkçe

Amca ve Halanın Mirası

Soru

Mirasta Amca ve Halanın payı ne kadardır?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Amca mirasta “asabe” gurubunda değerlendirilir. Şayet amca, her hangi bir sebepten dolayı veya bir mirasçı yüzünden engellenmemiş ise faraiz sahipleri paylarını aldıktan sonra geri kalan mirasın tümünü alır. Ayrıca ondan daha yakın mirasçı bulunmayıp tek başına kalırsa tüm mirasa sahip olur.

mirasçılar arasında vefat eden kişinin çocuğu, çocuğun çocuğu, babası, babasının babası, kardeşi, kardeşin oğlu, babadan kardeş ve babadan kardeşin oğlu bulunmasıyla amca; mirastan engellenir.

Şayet bir şahıs vefat eder ve sadece amcası hayatta kalırsa amcası kalan tüm mirasa sahip olur.

Biri vefat eder arkasından eşini, kızını ve amcasını bırakırsa; karısı sekiz paydan bir pay alır.  Kız, mirasın yarısını alır ve geri kalan miras ise amcaya kalır.

Biri vefat eder arkasından eşini, oğlunu ve amcasını bırakırsa; karısı sekiz paydan bir pay alır ve geri kalan miras oğluna kalır amcası ise bir şey alamaz. Çünkü amca oğul ile engellenmiştir.

Hala ise rahim (akrabalık) sahiplerindendir. Mirasçı olması konusunda görüş ayrılığı bulunmaktadır. Tercihli görüşe göre; farize ve asabe sahibi olan mirasçı bulunmadığı durumlarda hala, mirasçı olur.

Şayet bir şahıs vefat eder ve sadece halası hayatta kalırsa, vefat edenin halası tüm mirası alır.

Bir şahıs vefat eder, arkasından karısını, kızını ve halasını bırakırsa; karısı sekiz paydan birini alır. kızı mirasın yarısını alır. halası bir şey almaz. Çünkü farz sahibi mevcuttur. Farz olan miras miktarları paylaşıldıktan sonra geri kalan kızına verilir.

Daha detaylı bilgi için (85495)  ve (130583)  nolu sorunun cevabına bakınız.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi