Cuma 15 Zilhicce 1445 - 21 Haziran 2024
Türkçe

Oruçlunun dişini tedâvi ettirmesi

Soru

Oruçlunun diş dokturunu ziyâret etmesi câiz midir? Çünkü dişlerimin zorunlu bir tedâvi ihtiyacı bulunmaktadır. Ben, Ramazan'ın gündüzünde oruçlu iken diş doktorunun yanında olursam ve (dişlerimi tedâvi ettirirken) kasıtsız olarak boğazıma birşey kaçarsa (yutarsam) bunun hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Değerli âlim Abdulaziz b. Baz'a -Allah ona rahmet etsin-:

"İnsanın dişlerinde bir acı meydana gelir de doktora müracaat ederse, doktor onun dişlerini temizler veya dişine dolgu yapar veyahut da bir dişini çekerse, bu onun orucuna bir zararı olur mu? Doktor onun dişini uyuşturmak için iğne yaparsa, bunun oruca bir zararı olur mu?" Diye sorulmuş, bunun üzerine o şöyle cevap vermiştir:

"Soruda zikredilen şeyler, orucun sıhhatine hiçbir zararı olmaz. Aksine bu, dînde hoş görülen bir şeydir. Fakat ilaç veya kandan bir şeyi yutmamaya dikkat etmesi gerekir. Aynı şekilde soruda zikredilen uyuşturucu iğnesinin de, yemek ve içmek anlamına gelmediği için, orucun sıhhatine hiçbir zararı yoktur. Aslolan; orucun sıhhat ve selâmette oluşudur." (İslâm Esaslarıyla İlgili Sorulara Cevaplar)

Eğer diş doktoruna gece gitmeniz mümkünse, bu daha evlâdır.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid