Cumartesi 7 Muharrem 1446 - 13 Temmuz 2024
Türkçe

Kabri açmak ve ölünün üzerine mısır taneleri serpmek

13991

Yayınlama tarihi : 11-06-2013

Gösterimler : 3421

Soru

Sudan'da bizden birisi öldüğü zaman kırk gün sonra ölünün ailesinden kadınlar ve çocuklar kabri ziyâret etmekte ve kabri açıp ölünün üzerine mısır taneleri serpmektedirler. Zannedersem ölünün üzerine taş da atmaktadır. Kadınlar kabirleri ziyâret edebilirler mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

"Bu davranış, dînde aslı olmayan bir bid'attır. Buna göre kabrin içine mısır taneleri, güzel koku ve elbise gibi şeyler atmanın hepsi, çirkin şeylerdir ve dînde hiçbir aslı yoktur. Zirâ kabir, ancak zaruret halinde açılabilir. Örneğin işçilerin (kabri kazırken) kürek gibi aletlerini kabrin içinde unutmaları halinde kabir açılabilir. Ya da işçilerden birisinin önemli bir şeyi kabrin içine düşmüşse, bunun için kabir açılabilir.

Mısır taneleri veya elbise veyahut da bunun gibi şeyler atmak için kabri açmak câiz değildir. Ayrıca kadınlar kabirleri ziyâret edemezler. Zirâ Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- kabirleri ziyâret eden kadınlara lânet etmiştir. Ebu Hureyre, İbn-i Abbas ve Hassan b. Sâbit'ten -Allah onlardan râzı olsun- böyle rivâyet edilmiştir. Bu sebeple kadınların kabirleri (kabristanı) ziyâret etmeleri câiz değildir.Fakat kabirleri ziyâret etmek, sadece erkekler için meşrûdur. Çünkü Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

"...O halde kabirleri ziyâret edin.Çünkü kabirleri ziyâret etmek, size âhireti hatırlatır." (Müslim, sahihinde rivâyet etmiştir.)

Kadınların kabirleri ziyâret etmekten yasaklanmalarının hikmeti; onların fitne olmaları ve çok az sabretmelerinden dolayıdır. Yine de en doğrusunu Allah Teâlâ bilir."

Kaynak: Abdulaziz b. Abdullah b. Baz, "Mecmû' Fetâvâ ve Mekâlât Mutenevvia", c: 6, s: 372