Salı 12 Zilhicce 1445 - 18 Haziran 2024
Türkçe

İtikafa girmek isteyen kimse, ne zaman girer ve ne zaman çıkar?

Soru

Ramazan ayının son on gününde itikafa girmek istiyorum, ancak ne zaman girmem ve ne zaman çıkmam gerektiğini öğrenmek istiyorum?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Dört mezhep imamı başta olmak üzere alimlerin çoğu, Ramazan ayının son on gününde itikafa girmek isteyen kişi 21. Gecede güneş batmadan mescide girmesi gerektiğinde ittifak etmişlerdir. Bu konuda dayandıkları deliller şu şekildedir:

1- Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in Ramazan ayının son on günlerinde itikafa girmesi sabit olmuştur. (Buhari, Muslim) buna göre peygamberimiz itikafta gündüzleri değil geceleri esas alırdı. Zira ayet-i Kerimede şöyle geçmektedir: “Ve on geceye. Yemin olsun)” Fecr/2 böylece on günün açılımı on gecedir.

Bunun üzerine son on gün yirmi birinci geceden başlar.

2- İtikafın en büyük amacı kadir gecesini ihya etmektir. 21. Gece tekli gecelerdendir. Kadir gecesi bu tekli gecede olması muhtemeldir. Böylece 21. g gecede itikafta bulunmak gerekir.

Bununla birlikte Aişe Radiyallahu anha’dan şöyle bir hadis rivayet edilmiştir: “Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem itikafa girmek istediğinde sabah namazını kılar ve itikafa girerdi” (Buhari 2041, Muslim 1173)

Bazı selef alimleri hadisin görünüşüne göre görüş bildirmişlerdir. Daimi Fetva Kurulu ve Şeyh bin Baz, bu görüştedirler.

Fakat alimlerin cumhuru bu hadisin zahirine göre amel eden kişilere şu şekilde cevap vermişlerdir: birincisi: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem güneş batımından önce itikafa girmiş ancak itikaf için kendine özel hazırladığı yere sabah namazından sonra girmiştir.

İkincisi: Hanbeli Ebu Yala el Kadi hadisi şöyle yorumladı: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem sabah namazında sonra itikafa girmesi Ramazanın  20. Gününde olurdu. 

3- İtikaftan çıkış, Ramazan ayının son gününde güneş batımıyla gerçekleşir.

İbn Useymin Rahimehullah şöyle soruldu: İtikafta bulunan kişi bayram gecesinde güneş batımından sonra mı yoksa bayram günü sabah namazından sonra mı çıkar?

Cevap: Ramazan ayı bitimiyle itikaf biter, Ramazan ayı bayram gecesi güneş batımıyla sona erer.

Şayet itikafta bulunan kimse bayram günü sabah namazına kadar kalır ve itikafından bayram namazına gitmek isterse bunda sakınca yoktur. Bunu yapan bazı selef alimleri olmuştur.

Nevevi Rahimehullah şöyle dedi: Şafii ve mezhep alimleri şöyle dedi: İster Ramazan ayı otuza tamamlansın ister tamamlanmasın, Ramazan ayının son on gününde itikaf konusunda Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’e tabi olmak isteyen kimse; mescide 21. Gecede güneş batımından önce girer, bayram gecesi güneş batımından sonra çıkar. Ancak daha faziletlisi bayram namazını kılıncaya kadar bayram gecesini de mescitte geçirmesidir. Musalla (namaz kılınacak meydan)da namaz kılınıyorsa İtikaftan bayram namazına çıkar ve orada kılar. (Elmecmu 6/323) 

İtikaftan direk bayram namazına çıkacaksa, bayram namazından önce yıkanması ve süslenmesi müntahaptır. Çünkü bunlar bayramın sünnetlerindendir. Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi için (36442) nolu sorunun cevabına bakınız.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi