Pazar 17 Zilhicce 1445 - 23 Haziran 2024
Türkçe

KABRİN YANINDA KUR\'AN OKUMANIN VE KABRİN ÜZERİNE GÜLLER VE REYHAN KOYMANIN HÜKMÜ

14285

Yayınlama tarihi : 06-01-2011

Gösterimler : 7466

Soru

Bazı kimseler,ölülerinin kabrini ziyâret ettikleri zaman, kabrin yanında Kur'an okumaktadırlar.Bazı başka kimseler de ölülerinin kabrini ziyâret ettikleri zaman kabrin yanına veya üzerine güller ve reyhan koymaktadırlar. Bu davranışın dîndeki hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Kabir ziyâreti sırasında Kur'an okunmasına gelince, bunun Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sünnette hiçbir aslı ve temeli yoktur.

Bu davranış, meşrû değildir. Bunun meşrû olmadığına Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in şu emri delâlet etmiştir:

لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنْ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ [ رواه مسلم ]

"Evlerinizi kabristana çevirmeyin! (Yani evlerinizi, zikir ve taatten yoksun bırakmayın ki evleriniz mezarlıklar, sizler de ölüler gibi olmayın.) Zirâ şeytan, içerisinde Bakara Sûresi okunan evden kaçar." (Müslim ve Tirmizî, Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet etmişlerdir.)

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- kabristanın, dînen, Kur'an okunan yerler olmadığına işâret etmiştir.Bunun içindir ki Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- evlerde Kur'an okumaya teşvik etmiş ve evleri, içerisinde Kur'an okunmayan kabristana çevirmeyi yasaklamıştır.

Yine, başka bir hadiste kabristanın namaz kılınan yer olmadığına işâret ederek şöyle buyurmuştur:

صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا [ رواه مسلم ]

"Evlerinizde (nâfile) namaz kılın (namaz için evlerinizde yer ayırın). Evlerinizi kabristana çevirmeyin! (Yani evlerinde (kabirlerinde) namaz kılmayan ölüler gibi olmayın." (Müslim ve başkaları, İbn-i Ömer'den -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet etmişlerdir.) Buhârî'deki hadis de buna benzer şekildedir.

Nitekim Buhârî -Allah ona rahmet etsin- bu konu hakkında bir bölüm açmış ve şöyle adlandırmıştır:

"Kabristanda Namaz Kılmanın Çirkin/Mekruh Oluşu Bölümü".

Buhârî, bununla İbn-i Ömer'in -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet ettiği hadisin, kabristanda namaz kılmanın mekruh olduğuna delâlet ettiğini söylemek istemiştir.

Yine, Ebu Hureyre'nin-Allah ondan râzı olsun- rivâyet hadis de kabristanda Kur'an okumanın mekruh olduğuna delâlet etmektedir ki iki hadis arasında hiçbir fark yoktur.

Nitekim Ebu Dâvud "Mesâil"; s:158'de şöyle demiştir:

"İmam Ahmed'e: Kabrin yanında Kur'an okunur mu? diye sorulduğunu onun da: Hayır, okunmaz, dediğini işittim."

Kabrin üzerine reyhan ve güller koymak da dînen meşrû değildir.Çünkü bu davranış, ilk müslümanların yaptıkları bir şey değildir.Şayet bu davranışta hayır olsaydı, onlar bizden önce bunu yaparlardı.

Nitekim Abdullah b. Ömer -Allah ondan ve babasından râzı olsun- şöyle demiştir:

"İnsanlar güzel ve hoş görseler biler, her bid'at dalâlettir." (İbn-i Batta; el-İbâne an Usûli'd-Diyâne"; c. 2, s: 112. Lâlkâî; "es-Sünne"; c:2, s: 21'de sahih bir senedle mevkuf olarak rivâyet etmişlerdir.

Allah Teâlâ'dan ölülerimize rahmet etmesini dileriz.

Allah'ın salât ve selâmı, Peygamberimiz Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in üzerine olsun.

Kaynak: Elbânî'nin: "Cenâze İle İlgili Hükümler" adlı kitabından özetle alınmıştır