Çarşamba 18 Muharrem 1446 - 24 Temmuz 2024
Türkçe

Abdesti bozan şeyler

Soru

Elbisemi değiştirdiğim zaman bununla abdestim bozulur mu?
Bu hüküm hakkında erkek ile kadın arasında bir fark olduğuna dâir herhangi bir şey gelmiş midir (delil var mıdır)?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Elbiseyi değiştirmek, abdesti bozan şeylerden değildir. Eğer bir kimse, abdestli ise ve abdesti bozan şeylerden herhangi birisini yapmamışsa,elbisesini değiştirmekle abdesti bozulmaz. Erkek ile kadın bu konuda aynıdır. Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Abdesti bozan şeyler şunlardır:

1. Önden ve arkadan idrar (sidik), gaita (dışkı) ve yel (gaz) gibi şeylerin çıkmasıdır.Fakat kadının ön kısmından (fercinden) çıkan yel (gaz) çıkması, abdesti bozmaz.

2. İdrar (sidik) ve gaitanın (dışkının), ön ve arkanın (ferc ve makatın) dışında bir yerden çıkmasıdır.

3. Aklını yitirmektir.Aklı tamamen yitirmek,ya delirmek sûretiyle aklın gitmesidir ya da uyku, bayılma ve sarhoşluk gibi aklın gitmesini gerektiren şeylerle belirli bir süre aklın gitmesidir.

4. Erkeğin penisine (tenâsül uzvuna) dokunmasıdır.

Nitekim Safvân'ın kızı Busra'nın -Allah ondan râzı olsun- rivâyet ettiği hadiste o, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in şöyle buyurduğunu işitmiştir:

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ. [ رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود ]

"Kim, (arada herhangi bir engel olmadan) penisine dokunursa, abdest alsın." (Ebu Davud; "Tahâret", hadis no:154.Elbânî; "Sahihu Sünen-i Ebî Dâvud; hadis no:166'da hadis sahihtir, demiştir.)

5. Deve eti yemektir.

Nitekim Câbir b. Semura'nın -Allah ondan râzı olsun- rivâyet ettiği hadiste, bir adam Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'e gelerek:

أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ. قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ. قَالَ: أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: لَا. [ رواه مسلم ]

"Koyun eti sebebiyle (yediğim zaman) abdest alayım mı? diye sordu:

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-:

- Dilersen abdest al, dilemezsen alma! diye cevap verdi.

Bunun üzerine adam:

- Deve eti sebebiyle (yediğim zaman) abdest alayım mı? diye sordu.

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bu sefer:

- Evet, deve eti sebebiyle (yediğin zaman) abdest al! cevabını verdi.

Adam tekrar:

- Koyun ağıllarında namaz kılayım mı? diye sordu.

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-:

- Evet! cevabını verdi.

Adam tekrar:

- Pekala, deve ağıllarında namaz kılayım mı? diye sordu.

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-:

- Hayır! buyurdu." (Müslim; Hayız, hadis no: 539)

Dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi de ister şehvetle olsun, isterse şehvetsiz olsun, kadının tenine dokunmak abdesti bozmaz. Ancak bu dokunma neticesinde erkeğin penisinden bir sıvı çıkarsa, bu takdirde abdesti bozulur.

Bu konuda Muhammed b. Salih el-Useymîn'in; "eş-Şerhu'l-Mumti'"; c: 1, s: 219-250" kitabına başvurabilirsiniz. (İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâları; c: 5, s: 254)

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid