Cumartesi 7 Muharrem 1446 - 13 Temmuz 2024
Türkçe

Dua Ve Zikirlerin Birini Bir Diğerine İlave Ederek Bitiştirmekte Sakınca Yoktur

Soru

Duaların bazısını bazısına ilave etmek ve bunu Allah’ı tesbih etmede tahmid etmede yapmak caiz olur mu? Örneğin; “Sübhanallahi ve bihamdihi adede halkıhi ve rıda nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi” duasının peşi sıra “Sübhanallahi ve bihamdihi Sübhanallahilazim” deyip akabinde de başka bir duayı okumak ve buna benzer şekillerde yapmak.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Müslüman bir kulun, bazısı bazısıyla birleştirilmiş birtakım kelimelerle Rabbini zikretmesinde bir beis yoktur. Bunun için şu hususlar vardır: Dua cümlelerinin birleştirilmesi, şer’î kelimelerden başkasını kapsamadığı sürece zikri şer’î zikir dairesinden çıkarmaz. Bu nedenle de müstehaplık ve mendupluk dairesinde kalır. Belki de Allah azze ve celle’nin “Ey iman edenler! Allah’ı çokça zikirle zikredin” (Ahzab, 41) ayetinde bunun caiz oluşuna bir işaret vardır. Çokça zikretmek bazen zikredenin zikir cümlelerinin ve kelimelerinin bir kısmını diğerine ilave etmesiyle olur.

Allah en iyisini bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi