Perşembe 19 Muharrem 1446 - 25 Temmuz 2024
Türkçe

Çalıştığı şirketi, her yıl Noel yortusu yemeği adını verdiği akşam yemeği düzenlemektedir

Soru

Ben, Malezya'da bulunan bir Amerikan şirketinde çalışmaktayım. Şirket yönetimi her yıl akşam yemeği düzenlemektedir. Fakat bu yemeğe, Noel yortusu akşam yemeği adını vermektedirler.Noel yortusu akşam yemeği adını vermelerine rağmen burada Noel yortusu dînî törenleri ile ilgili hiçbir şey bulunmamaktadır. Bu akşam yemeğinde alışılagelmiş bir gelenek olarak karşılıklı hediyeleşme olacak ve bunun yanında şirketin yıllık düzenlediği akşam yemeği olacaktır. Buna göre bu akşam yemeğinde hazır bulunmam câiz midir? Şirket beni bu etkinliği düzenleme komitesine üye olarak seçmişse ne yapmam gerekir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Müslümanın, her ne şekilde katılım olursa olsun, kâfirlerin dînî bayramlarına iştirak etmesi câiz değildir.Bunu yapmak, büyük günahlardandır. Çünkü bu katılım;kâfirlere yardım etmek, onları, Allah Teâlâ'ya ortak koşmaya teşvik etmek ve onların bu fiillerine râzı olduğunu göstermek demektir.

Bunun içindir ki müslümanın, bu bayramlar münasebetiyle bir kâfiri kutlaması ve bu bayramlarda ona hediye vermesi câiz değildir.

Nitekim (947) nolu sorunun cevabında bu konunun açıklaması geçmişti.

Soruda geçen, her yıl verilen ve düzenleyenlerin kendi dînlerinde var olan (Noel yortusu) adını verdikleri akşam yemeği kutlaması, onların Noel kutlamaları sadece bir gün değildir. Aksine 24 Aralık gecesi başlayıp 6 Ocak gününe kadar, yani 13 gün devam eden bir kutlamadır.

Onların bu günde uydukları dînî törenlerden birisi de, "Doğum akşam yemeği" diye adlandırdıkları akşam yemeğini birlikte yemeleri ve karşılıklı hediyeleşmeleridir. Soruda geçen ve onların yaptıkları şey, işte budur ve bu kutlamanın dînî bir kutlama veya en azından dînî bir sebeple geleneksel kutlama şekli olan bir bayram olduğunu veya bu bayramla bağlantılı olduğunu gösterdiğinden dolayı müslümanın bu kutlamaya iştirak etmesine veya katılanları kutlamasına engeldir.

Şirket çalışanlarının bu kutlamaya katılmaları mutad bir durum ise veya bu kutlamaya doğrudan dâvet edilmişseniz, katılmamak için her türlü mazereti ileri sürmeye çalışın ve ondan kaçmak için hilelere başvurun. Hatta pek çok saygın şirketlerin, çalışanlarının dînî duygularına saygılı davrandıkları görülmektedir. Eğer şirket yönetimine, bu kutlamaya katılmanıza engel olan dînî bir mazeretinizin olduğunu belirtirseniz, böyle saygın şirketler bunu takdir edecekler ve çalışanlarının hususiyetlerine mutlaka saygı göstereceklerdir.

Bu konuda daha faydalı bilgi için (127500) ve (85108) nolu soruların cevaplarına bakabilirsiniz.

Allah Teâlâ, hoşnut ve râzı olduğu amellerde sizi muvaffak kılsın.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi