Pazar 17 Zilhicce 1445 - 23 Haziran 2024
Türkçe

Küçük çocuğun haccı

Soru

Ergenlik çağına ulaşmamış oğlumla birlikte hac yapmak istersem, oğluma ihram elbisesini giydirip tavaf gibi bütün hac menâsikini onun adına yapmalı mıyım? Yoksa küçük olduğundan ve kendisine hac farz olmadığından dolayı ona normal elbiselerini giydirip onun adına hiçbir şey yapmamalı mıyım?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

İyi ile kötüyü birbirinden ayırt eden ama ergenlik çağına ulaşmayan çocuğun velisi onunla hac yapmak istediği zaman ihram elbisesini giymesini ona emreder. Çocuk, hac menâsikinin hepsini, mikat yerinden ihrama girmekten başlayarak haccın sonuna kadar yapılan amellerin hepsini kendisi yapar. Çocuğun kendisi cemrelere taşları atmaya gücü yetmiyorsa, onun yerine velisi taşları atar. Velisi ona, ihramın yasaklarından sakınması gerektiğini ona emreder. Eğer çocuk iyi ile kötüyü birbirinden ayır edecek yaşta değilse, onun yerine velisi hac veya umre için ihrama niyet eder. Tavaf, sa'y ve kalan hac veya umre menâsikinin hepsini onunla birlikte yapar ve onun yerine cemrelere taşları atar.

Başarı, yalnızca Allah Teâlâ'dandır.

Allah Teâlâ Peygamberimiz Muhammed'e, âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin." (İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi)

Kaynak: (İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâları; c: 11, s: 22)