Pazar 8 Muharrem 1446 - 14 Temmuz 2024
Türkçe

Keder ve üzüntüyü gideren dualar

Soru

“Muhammed Alavi el Hesani el Maliki’nin Ebvab el Ferec adlı eserinden dua edebilir miyim? Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’den varid olan keder ve üzüntü duası var mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bahsi geçen kitabının tümünü okumadık ancak göz attığımızda bir çok başlık altında bidat içeren dualarla karşılaştık. Örnek olarak “Salatul Fatih, Salat en Nariye, Salat el Munciye gibi kabul edilmeyen dualar mevcuttur. Bu tür dualarla ilgili detaylı bilgi için ( 7505 ) nolu soruların cevaplarına bakınız.

Keder ve üzüntüyü gidermek için okunacak dualar ise şöyledir:

Abdullah b. Mes'ud'dan -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Rasûlulllah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

1-"Bir kula herhangi bir üzüntü veya tasa isabet eder de:  "Allahım! Ben senin kulunum. Erkek ve kadın kullarının çocuğuyum. Alnım (kontrolüm) senin elindedir. Benim hakkımda senin hükmün geçerlidir. Benim hakkımdaki takdirin adâlettir. Kendini isimlendirdiğin veya Kitabında indirdiğin yahut kullarından birisine öğrettiğin, yahut katındaki gayb ilminde kendine has kıldığın, sana âit her ismin hakkıyla: Kur’ân’ı, kalbimin sevinci, gönlümün rahata kavuşması, hüznümün ortadan kalkması ve kederimin gitmesi (için vesile) kıl(manı dilerim) derse, Allah onun hüzün ve tasasını alır ve bunların yerine sevinç verir." diye buyurdu. Bunun üzerine sahâbe: "Ey Allah'ın elçisi! Bu sözleri öğrenmemiz gerekmez mi? Diye sordular. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- de: "Elbette ki, bu sözleri işitenin onları öğrenmesi gerekir." buyurdu.(Ahmed 3528, Elbani silsile sahihe 199)

2- Ebu Bekrete’den rivayetle Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi üzüntü duyanın duası: “Ey Allah’ım! Rahmetini umarım. Beni göz açıp kapatıncaya kadar da olsa nefsime bırakma! Bütün işlerimi ıslah et! Senden başka hak olarak ibadete layık hiçbir ilah yoktur.” (Ebu Davud 5090,Ahmed 27898)

3-  İbn Abbas r.a.’dan rivayetle Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem üzüntü esnaında şöyle söylerdi: “Azim ve Halim olan Allah’tan başka hak olarak ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Yüce Arş’ın Rabbi olan Allah’tan başka hak olarak ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Göklerin ve Kerim Arş’ın Rabbi olan Allah’tan başka hak olarak ibadete layık hiçbir ilah yoktur.” (Muslim 2730)

Nevevi Muslim şerhinde şöyle dedi: Bu hadis çok önemli olup itina göstermek gerekir. büyük olaylarda ve üzüntü esnasında bu duayı çokça okumak etkilidir. Taberi: Selef bu duayı okurlar ve bu üzüntü duası olarak isimlendirirlerdi.

Şayet bu zikirdir dua değil denilirse cevabı iki şekilde verilir: Birincisi, bu zikirle duaya başlanır sonra istediği duayı yapar. İkincisi, Sufyan bin Uyeyne şöyle dedi: Kudsi hadiste şöyle geçer: Her kimi zikrim onu benden bir şey istemesinden meşgul ederse ona isteyenlerden daha iyisini veririm”

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi

İlgili konular